Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

ΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ σε ΟΓΑ και ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ!


Παράπλευρες ΚΑΙ μεθοδευμένες απώλειες της Δημοτικής περιουσίας του Δήμου Σκύρου κατά τη πορεία του Σκάνδαλου της Μ.Μ. Λαύρας, ή άλλως όταν ο πολίτης είναι ένα ευτελές αντικείμενο για την ικανοποίηση ΠΟΤΑΠΩΝ ΔΙΑΠΛΚΟΜΕΝΩΝ ΕΝΣΤΙΚΤΩΝ 


15-Μαρτίου 2004  Απόφαση  αρ. πρ. 60/2004 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σκύρου
‘‘Γενικά ο Δήμος
οφείλει να εξαντλεί όλα τα περιθώρια για την προστασία της Δημοτικής περιουσίας προχωρώντας μάλιστα και στην χαρτογράφηση αυτής’’

Υπ όψιν ΟΤΙ ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΟΙ από τη συνεργάτιδα δικηγόρο του Δήμου ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ!  προχωρώντας μάλιστα και στην χαρτογράφηση αυτής’’21 Μαρτίου 2005 Απόφαση αρ. πρ, 8/2005 Δημαρχιακής Επιτροπής
Τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής ζητούν και πάλι γνωμοδώτηση για το αυτονόητο 
1 Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης, Δήμαρχος-Πρόεδρος Δ.Ε.
2 Μαυρογεώργης Ιωάννης, τακτικό μέλος
3 Φτούλη Ευφροσύνη, τακτικό μέλος  


5/ ‘‘Να γνωμοδοτήσει σχετικά με την διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον Δήμο μας για την ακριβή οριοθέτηση και διασφάλιση χορτονομής ιδιοκτησίας του Δήμου Σκύρου στη θέση ‘‘Νότες’’ δεδομένου ότι η περιοχή αυτή διεκδικείται από ιδιώτες και από τον Δήμο Σκύρου και για το λόγο αυτό αναφύονται τακτικές έριδες μεταξύ αυτών’’
Υπ όψιν ΟΤΙ ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΧΟΥΝ  ΗΔΗ  ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΟΙ από τη συνεργάτιδα δικηγόρο του Δήμου ΗΔΗ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ!  προχωρώντας μάλιστα και στην χαρτογράφηση αυτής’’


27-Ιουνίου 2005 Γνωμάτευση ΦΑΞ 27-6-2005 Δικηγόρου Ιωάννη Κόκκου  
‘‘Αναφορικά με την με αριθμό 8/2005 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής σας κάνω γνωστό τα κάτωθι’’
1) Η αίτηση του Α. Κ. κατά του Δήμου Σκύρου αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της 14ης Οκτωμβρίου 2005 ενώπιον του Μονομέλούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας
2)........
‘‘Αναφορικά με την γνωμοδότηση που μου ζητάτε για την οριοθέτηση και διασφάλιση της χορτονομής στη θέση ‘‘ΝΟΤΕΣ’’ σας καθιστώ γνωστό ότι θα πρέπει να γίνει ακριβής οριοθέτηση της χορτονομής αυτής, αναθέτοντας το έργο αυτό σε τοπογράφο μηχανικό, ο οποίος σε συνεργασία με το δικηγόρο του Δήμου και αφού λάβει γνώσει των τίτλων κτήσεως, τοπογραφικά κ.τ.λ. να οριοθετήσει με ακρίβεια τα όρια της χορτονομής συντάσσοντας προς τούτο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα’