Τρίτη, 20 Μαΐου 2008

ΟΤΑΝ Ο ΝΟΜΟΘΈΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΊ ΤΗΝ ΑΝΩΜΑΛΊΑΠΑΡΤΟΥΖΙΑΡΗΔΕΣ ΤΗΣ ΑΡΠΑΧΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ από http://www.pellanet.gr/index.php?com=content&id=102
Ο ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ Βουλευτής Πέλλας και Γραμματέας Αυτοδιοίκησης Ν.Δ. ,ΖΗΤΑ ΝΑ ΛΥΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΛΗΡΩΝ
όπου πλήρως καταγράφεται χρονικά, η κατά συρροή συνεισφορά των "Πολιτικών" προαγωγών της διαφθοράς

Κατέθεσε δε και υπόμνημα
............ στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αλέξανδρο Κοντό στις 9-10-2007 ο κ. Τζαμτζής, ζητώντας την παράταση ισχύος του Νομοθετικού Διατάγματος βάση του οποίου τακτοποιούνται οι μεταβιβάσεις γεωργικών κλήρων που έγιναν ανωμάλως.
Ο κ. Τζαμτζής ζήτησε την παράταση ισχύος του νομοθετικού διατάγματος 3958/1959 που τέθηκε σε ισχύ με το νόμο 3399/2005 ώστε να αντιμετωπιστούν οι περιπτώσεις ανώμαλων δικαιοπραξιών στις μεταβιβάσεις γεωργικών κλήρων που εκκρεμούν στα Ειρηνοδικεία της χώρας και πάρα πολλές από αυτές αφορούν τον Νομό Πέλλας.
Στο υπόμνημα που κατέθεσε ο κ. Τζαμτζής επεσήμανε τα εξής:
« Κύριε Υπουργέ,
Δυνάμει του ΝΔ 3958/1959, άρθρο 15, επετράπη η κύρωση των μεταβιβάσεων γεωργικών κλήρων, οικοπέδων ή οικημάτων που έγιναν μέχρι την ισχύ του νόμου αυτού, κατά παράβαση των διατάξεων της αγροτικής νομοθεσίας, με ορισμένες προϋπόθεσης, όπως αναφέρονται σ’ αυτό. Επειδή το εν λόγω Νομοθετικό Διάταγμα είχε βραχεία διάρκεια ισχύος παρατείνετο εκάστοτε και ειδικότερα:
1.Με το Ν. 666/1977 παρατάθηκε η ισχύς του άνω ΝΔ για τις μεταβιβάσεις των γεωργικών κλήρων που έγιναν ανωμάλως μέχρι τις 31-12-1976 και έτσι παρατάθηκε η ισχύς αυτού για δύο χρόνια, ήτοι μέχρι τις 31-12-1978.
Στη συνέχεια δε, δόθηκε παράταση και πάλι για τα επόμενα δύο χρόνια, με σχετική απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας, ήτοι μέχρι τις 31-12-1980.

2. Με το Ν. 1644/1986 παρατάθηκε η ισχύς του άνω ΝΔ για τις μεταβιβάσεις των γεωργικών κλήρων που έγιναν ανωμάλως μέχρι τις 25-8-1986 και έτσι παρατάθηκε η ισχύς αυτού για δύο χρόνια, ήτοι μέχρι τις 25-08-1988, και
στη συνέχεια δόθηκε παράταση και πάλι για άλλα δύο χρόνια, με την υπ’ αριθμ. 131875 της 21.11/8-12-1988 απόφαση Υπουργού Γεωργίας, ήτοι μέχρι τις 21-11-1990.

3. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 16 του Ν. 3147/2003, που τέθηκε σε ισχύ στις 5.6.2003 ( ΦΕΚ Α’ 135 20030605), παρατάθηκε και πάλι εκ νέου, μετά από 14 περίπου χρόνια, η ισχύς του άνω Ν.Δ. 3958/1959 για τις μεταβιβάσεις γεωργικών κλήρων που έγιναν ανωμάλως μέχρι τις 5-6-2003, για δύο χρόνια, ήτοι μέχρι 5-6-2005
Και τέλος

4. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 9 του Ν. 3399/2005 που τέθηκε σε ισχύ στις 17.10.2005 ( ΦΕΚ Α 255 ), παρατάθηκε και πάλι εκ νέου, η ισχύς του ως άνω ΝΔ 3958/1959 για τις μεταβιβάσεις γεωργικών κλήρων, που έγινε μέχρι τις 17-10-2006, δυναμένης όμως της προθεσμίας να παραταθεί και πάλι με κοινή απόφαση των αρμοδίων Υπουργών, όπως αυτό προβλέπεται ήδη από τον, ως άνω, Ν.3399/2005.

Επειδή είθισται πλέον να παρατείνεται η ισχύς του άνω Ν.Δ. δεδομένου ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ανωμάλως γενομένων δικαιοπραξιών στις μεταβιβάσεις γεωργικών κλήρων.

Επειδή ήδη εκκρεμούν πολλές υποθέσεις επικυρώσεων ανωμάλων δικαιοπραξιών ενώπιον όλων των Ειρηνοδικείων της χώρας και ειδικά των επαρχιών, οι οποίες ( υποθέσεις ), λόγω φόρτου εργασίας των Ειρηνοδικείων έχουν προσδιοριστεί να εκδικαστούν σε πολύ μακρινές δικάσιμους, ακόμη για το έτος 2008.

Επειδή άλλωστε απαραίτητη προϋπόθεση κατά την εκδίκαση αυτών των υποθέσεων είναι μεταξύ των άλλων και η σχετική δήλωση φόρου μεταβίβασης της αρμοδίας ΔΟΥ και επειδή δεν υπάρχει δυνατότης καθορισμού του φόρου από τώρα και μέχρι τις 17-10-2007, οπότε λήγει η παράταση του νόμου, δεδομένου ότι η ισχύς των δηλώσεων φόρου μεταβίβασης για τη μεταγραφή των σχετικών αποφάσεων επί επικυρώσεων είναι 9μηνος.

Γι’ αυτό:
Είναι αναγκαίο να παραταθεί εκ νέου η ισχύς του άνω Ν.Δ. όπως και παλαιότερα γινόταν
, ώστε να τακτοποιηθούν οι μεταβιβάσεις γεωργικών κλήρων, που έγιναν ανωμάλως, και πάντα σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού.»

Για το θέμα αυτό στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα γίνει σύσκεψη με την συμμετοχή της κ. Μαντέλη Διευθύντριας της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης.

Όμως με αυτό τον τρόπο και παρότι βουλευτής παρεμβαίνει πριν την κρίση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου
Καθότι και εν προκειμένου
Αντισυνταγματικός κρίθηκε από το Δ΄ τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας νόμος του 1980 περί χρησικτησίας, ωστόσο το θέμα λόγω σοβαρότητας αλλά και γενικότερου ενδιαφέροντος παραπέμπαι για να κριθεί οριστικώς από την Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου με εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας κ. Γ. Παπαγεωργίου.

Και παρότι δεν είναι συνταγματικώς επιτρεπτή η θέσπιση τέτοιας νομοθετικής ρύθμισης, λαμβάνοντας υπ' όψη την υπ’ αριθμόν 783/2007 απόφασή του ανώτατου δικαστηρίου που κρίνει ότι «δεν είναι συνταγματικώς επιτρεπτή η θέσπιση νομοθετικής ρύθμισης που υπαγορεύεται αποκλειστικώς ή κατά κύριο λόγο από την εν τοις πράγμασι μακροχρόνια αυθαίρετη κατοχή δημοσίων ή δημοτικών ακινήτων και την έλλειψη δυνατότητας ή ενεργού βουλήσεως του κράτους να προασπίσει τα δικαιώματά του που απορρέουν από την κυριότητα, με την τήρηση των προβλεπομένων διοικητικών διαδικασιών».

Αντισυνταγματικά επιβραβεύονται οι καταπατητές
Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε επίσης ότι η βούληση για τακτοποίηση αυτού του είδους των θεμάτων νομοθετικά βοηθά στη νομιμοποίησή τους και «η επιδίωξη ενός τέτοιου σκοπού δεν είναι συνταγματικώς ανεκτή καθώς αντιβαίνει στη συνταγματική αρχή του κράτους Δικαίου, καθώς και στη συνταγματική αρχή της ισότητας, αφού τίθενται σε ευνοϊκότερη θέση έναντι των νομοταγών πολιτών οι αυθαιρετούντες

Και πάντα κατά νου ότι κάτω από την μετεμφυλιακή τρομοκρατία οι φασίστες είχαν πάρει το πάνω τους και σε ζωές και σε περιουσίες και όχι μόνον ιδιωτικές

Αντισυνταγματικά λοιπόν επιβραβεύονται οι αυθαιρετούντες καταπατητές και τίθενται σε ευνοϊκότερη θέση έναντι των νομοταγών πολιτών.

Κάτι τέτοια υπενθυμίζουν το "Ὀ ΛΑΌ Σ ΔΕΝ ΞΕΧΝΆ ΤΙ ΣΗΜΑΊΝΕΙ ΔΕΞΙΆ" σε βάρος KAI της Ν.Δ.


ΟΙ ΠΑΡΤΟΥΖΙΑΡΗΔΕΣ ΤΗΣ ΑΡΠΑΧΤΗΣ
Αυτοί έχουν τα χτένια, και τα γένια διαιώνισης της διαφθοράς.

Αυτό είναι η τροχοπέδη της υγιούς δημοκρατίας όταν Ο ΝΟΜΟΘΈΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΊ ΤΗΝ ΑΝΩΜΑΛΊΑ