Κυριακή, 25 Ιουλίου 2010

ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΤΗΣ ΜΙΖΟΥΡΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΔΩΝ


Όταν ο ΠΟΛΙΤΗΣ βρίσκετε στο ΕΛΕΟΣ των διαπλεκόμενων ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΔΩΝ 
της ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ  είναι γι΄αυτούς ΤΟ ΛΑΦΥΡΟ ΕΝΟΣ ΠΤΩΜΑΤΟΣ για την ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΔΩΝ αστέρων της ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ  για την ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, και ΤΟΤΕ ελείψη εισαγγελικής παρέμβασης, ΕΠΙΠΛΕΩΝ των στηθογροπημάτων τους για την υπεράσπιση της Δημόσιας και Δημοτικής περιουσίας,  τα ΛΑΥΡΑΚΙΑ   ΠΛΕΟΥΝ σε ΠΕΛΑΓΗ πολιτικοδικονομικής ΕΥΘΥΜΙΑΣ 


(ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ‘‘ΤΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΘΕΝ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΣΚΥΡΟΥ’’ ΜΙΑΣ ΕΠΤΑΕΤΙΑΣ 1934-1940. Εν ΑΘΗΝΑΣ 1941)
θα πρέπει, πέραν αυτών των καταγεγραμένων της μερίδας του που υπάρχε ι στο Υποθηκοφυλακείο, να έχει και ο ίδιος ο Δήμος καταγεγραμμένα διαχρονικά τα πλείστα των περιουσιακών του στοιχείων καθώς και συμβολαιογραφικές πράξεις ή και αντίγραφα αυτών, που έστω και ελειπή σε σχέση με νεότερες δωρεές, και πέραν των αδιαφάνών ειδάλως απόκρυψης των, δίνουν αδειάσιστη νομική πρόσβαση για την υπεράσπιση της Δημοτικής του περιουσίας, κατά των επωφθαλμιούντων αυτήν του την περιουσία, μέρος της οποίας είναι και η Δημοτική χορτονομή
“...μή ἀναγνωριζομένης δι’ εἰδικού νόμου πάσης ἀπό τοῦ 1865 καί ἐντεύθεν ἰδιωτικής επ’ αὐτῶν κατοχής...”,
 (ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ «ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΣΚΥΡΟΥ» ΜΙΑΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ 1929-1933 Εν ΑΘΗΝΑΙΣ 1933)
(σημείωση τα ανωτέρω βιβλία δεν τα βρήκα ούτε στη δημοτική βιβλιοθήκη της Χαλκίδας ούτε της Σκύρου, γιατί για έχουνε να λένε δεν ξέραμε?)

1823
Η αιτία του κακού, αναγάγεται σε ιδιώτες που επικαλούνται δικαιώματα ιδιωτικής χορτονομής, πιστεύοντας ότι αυτό καθιερώθηκε επειδή η κυριάρχουσα τάξη ήταν αυτή των κτηνοτρόφων (μία εξ αυτών εν έτη 1823 και το γένος Ιωάννυ Μαυρίκου, και εν συνεχεία αργότερα 1892 και το γένος Νικολάου Γ. Παναγιώτου).

1860 ?
Παρότι όμως ήδη από το 1860? , δια συμβολαιογραφικής πράξης είναι καταγεγραμένη η παραχώρηση της χορτονομής του Αη Δημήτρη από το Μονάρχη της Μονής στο Δήμο Σκύρου, εντούτης ο Δήμαρχος και το δημοτικό συμβούλιο με πολιτικές αποφάσεις, ομόφωνα απαξιώνοντας τον όρκο τους για την υπεράσπιση της δημοτικής περιουσίας, στο θέμα της χορτονομής του Δήμου καθίστανται ηθικοί αυτουργοί συνεργοί και συναυτουργοί με πολιτικοπαραδικαστικές στάσεις σε απάτη κατά του Δήμου και του Δημοσίου σε βαθμό κακουργήματος με ΠΑΡΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ προεκτάσεις πέραν του αιγιαλού της Νήσου Σκύρου.

Στη Σκύρο λοιπόν έχει γίνει το Νομαρχιακό έργο του φράγματος στη θέση “Φέρε-Κάμπος, ο Δήμος έχει επιδικαστή υπέρ αυτού ένα τίμημα για το βοσκοτόπι που αναγκαστικά απαλλοτρίωθηκε για της ανάγκες κάλυψης της έκτασης του έργου.

Το ερώτημα ΛΟΙΠΟΝ είναι, βάση ποιων στοιχείων ο δήμος διεκδίκησε τα υπέρ αυτού δίκαια ΠΑΡΑ τους ανταιτούντες του επί αυτών?

ΜΟΝΟΝ ΜΕ ΤΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ? ΚΑΙ ΠΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΤΟ ΑΠΟΔΕΧΘΗΚΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ?

ΕΓΙΝΕ χωρίς την περιγραφή των ορίων της εξ ολοκλήρου χορτονομής του ή έστω του τμήματος “Νότες Φέρε-Κάμπος” εκ της δημοτικής χορτονομής? Και στοιχειοθετείθηκε στηριζόμενω βάση κάποιου διατάγματος ή κάποιο παραχωρητήριο, με ή χωρίς συμβολαιογραφική πράξη?


Πότε ξεκίνησε αυτή η διαδικασία απαλλοτρίωσης και τα δικογραφικά του ΑΥΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΤΕ ΜΠΗΚΑΝ στο φάκελο της δικονομίας ΚΑΙ ευώδοσαν την απολαβή της ΥΠΕΡ του δήμου αποζημείωσης, δεν ήταν ή δεν είναι ΑΚΟΜΑ γνωστά στο δήμο?

Υπάρχει περίπτωση νόμιμων ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ του δήμου να είναι ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ή και έξω από τα κατεγραμένα αυτού περιουσιακά στοιχεία που να εμφανίζονται και να χρησιμοποιούντε κατά το δοκούν του κατέχοντος αυτά, εν αγνοία ύπαρξης αυτών από τον δήμο?

1929-1933
Λαμβανομένου δε υπ' όψιν ότι ήδη στα
«ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΣΚΥΡΟΥ» ΜΙΑΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ 1929-1933 Εν ΑΘΗΝΑΙΣ 1933 του ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ
είναι καταγεγραμένα στη σελ. 36 τα εξής, όπου και  αναφέρει.
« Ὄλοι ἐνθυμούνται ὄτι ἠ εἰς τήν κοινότητα διά τοῦ νόμου 4108 τοῦ 1929 παραχώρησις τῶν χορτονομών τῆς ποτέ μονής Ἅγίου Δημητρίου ἐν Σκύρω ἐκ μέρους τοῦ Δημοσίου, καί ἠ ἀνάγκη τῆς προκηρύξεως τῶν δημοπρασιών τῆς ἐκμισθώσεως των μέ τά παλαιά ἐγνωσμένα ὅριά των, ἐκ νομικής δεσμεύσεως καί ἠθικού καθήκοντος,….»
στη δε σελ. 37
«....Ἂμα τῆ εἰς ταύτην παραχωρήσει τῶν μεγάλων αὐτών βοσκοτόπων, γεγονός τό ὀποῖον μέ θερμόν ἐνθουσιασμόν ἐπανηγυρίσαμεν ὂλοι μας, ἐσπεύσαμεν νά τάς κατανείμωμεν εἰς μικρά τμήματα, ἀκριβώς διά νά ἀποφύγωμεν τήν εἰς βάρος τῶν μικρών κτηνοτρόφων μας ἐκμετάλλευσιν …»
και παρακάτω επεξηγή
«Ἐν ταῖς διακηρύξεσιν ἐθέσαμεν τά ἐγνωσμένα, γνωστά παλαιόθεν ὂρια τῶν χορτονομών του δημοσίου, ἐκείνα ἀκριβώς τά ὀποῖα προέκυπταν ὂχι μόνον από τόν κώδικα καί παλαιοτέρας καί νεωτέρας διακυρύξεις καί μισθωτήρια, ἀλλά καί ἀπό τά μισθωτικά συμβόλαια ἰδιοκτητών χορτονομών γειτνιαζουσών πρός τάς τοῦ Δημοσίου καί σήμερον τῆς Κοινότητος. Καί ἐπράξαμεν τούτο μετά προηγουμένην ἐμπεριστατωμένην ἒρευναν τοῦ ζητήματος, ὂχι μόνον διότι κατά σαφείς τῆς κοινοτικής μας νομοθεσίας διατάξεις είχομεν τήν ὐποχρέωσιν ταύτην, ἀφοῦ παρεχωρήθησαν αὗται μέ πλήρη τά προνόμια τοῦ Δημοσίου καί μέ τά παλαιότερα ὅρια, μή ἀναγνωριζομένης δι’ εἰδικού νόμου πάσης ἀπό τοῦ 1865 καί ἐντεύθεν ἰδιωτικής επ’ αὐτῶν κατοχής, διά τόν ἐπαληθεύσαντα δυστυχώς φόβον τῆς ἀρπαγής…»

Για “..τόν ἐπαληθεύσαντα δυστυχώς φόβον τῆς ἀρπαγής..” αγωνίζεται και την προάσπιση της επί επτά έτη


1934-1940
όπως προκύπτει αυτό προκύπτει από
‘‘ΤΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΘΕΝ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΣΚΥΡΟΥ’’ ΜΙΑΣ ΕΠΤΑΕΤΙΑΣ 1934-1940. Εν ΑΘΗΝΑΣ 1941 του ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ
και το αρχείο των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου Σκύρου εμπουτίζεται μάλιστα και με
“...ειδικόν φάκελλον παραδοθέντα μετ’ άλλων....εις την νέαν Κοινοτικήν ‘Αρχήν, περιελήφθησαν διάφορα πολύτιμα έγγραφα,....., αποτελούντα τίτλους κυριότητος της Κοινότητος επί των εν τη νύσω Σκύρω δασών, επί των λατομείων μαρμάρου και επί των κοινοτικών βοσκοτόπων.

Η εραστές όμως της περιουσίας του Δήμου είναι βέβαιοι ΠΛΕΟΝ ότι ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ θα παρακάμψει την Σκύρο κατά την επιστροφή του στην ΙΘΑΚΗ του, ο δε ΑΧΧΙΛΕΑΣ κοίτεται νεκρός στην Τροία

Πως έχει όμως και η σχέση των πραγμάτων με τα στηθογροπήματα των επίορκων του Δ.Σ. για τη υπεράσπιση της Δημοτικής περιουσίας

Το από 16-7-1992 έγγραφο του με βαθμό ΠΡΩΤΑΙΡΕΟΤΗΤΑΣ και αρ. Πρωτ. 1462/02 σε απάντηση του εγγράφου 13598/23-6-02 της Νομαρχίας επί δημαρχίας Τσακαμή, οχρειά μπροστά στο από 30-12-2002/4571 έγγραφο διαμαρτυρίας για τη δυσαναλογία του τιμήματος απαλλοτρίωσης προς το Τμήμα Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με το οποίο διαμαρτύρεται για το καθεστώς δυσαναλογίας που έχει διαμορφωθεί μεταξύ τιμήματος αποζημίωσης των προς απαλλοτρίωση εκτάσεων στη Σκύρο και πραγματικής αγοραίας αξίας αυτών, ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΕΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ μια εκ προμελέτης μεθοδολογία, για την προσαύξηση της τιμής αποζημίωσης απαλλορτιώσεων χορτολιβαδικών εκτάσεων για Δημόσιες ανάγκες, όπως αυτή με το Σκάνδαλο της Μ. Μ. Λαύρας στη Σκύρο, ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ του Νομαρχιακού έργου του φράγματος στο Φέρε Κάμπο προσφατα.


Πίσω όμως από την ΠΑΡΑΝΟΜΗ μεθοδολογία προσαύξησης της τιμής αποζημίωσης απαλλορτιώσεων χορτολιβαδικών εκτάσεων για Δημόσιες ανάγκες ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, είναι ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ με ιδιαίτερα “ιδιωτικά” συμφέροντα, κατέχοντες οι ίδιοι, ή εξ αδιαιρέτου ή μέσω συγγενών, συμβολαιογραφικές πράξεις δικαιωμάτων “βοσκής θρεμάτων επί αλλότριου εδάφους” ΜΕ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ Η ΚΑΙ ΑΥΘΕΡΕΤΑ ΑΚΟΜΑ ΟΡΙΑ ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ.


ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΤΟ ΟΤΙ ΟΙ ΑΝΤΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΦΘΑΛΜΙΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΥ ΧΟΡΤΟΝΟΜΗ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΖΗΤΟΥΝ ΕΞΗ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (6.000) το στρέμμα για την απαλλοτρίωση αγροκτήματος που με ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ πολιτικές αποφάσεις το βάλανε σαν σε ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΣΟΧΑ ως ΠΑΙΓΝΙΟ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΙΟΥ, ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ στην ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΣΟΧΑ εν όσω ο ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΡΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΙ ΑΥΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, σε ΑΝΤΙΘΕΣΗ με τα στοιχεία υπεράσπισης και ΑΠΟΛΑΒΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ για το ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ στα όρια της δημοτικής του και ΑΛΛΟΤΕ ΔΗΜΟΣΙΑΣ χορτονομής. 


Μήπως λοιπόν η δυσχέρεια ανεύρεσης ενός εγγράφου δια της αδιαφάνειας του έχει να κάνει με την προστασία των διαπλεκόμενων ΑΙΡΕΤΩΝ ιδιωτών μέσω της δυσχέρειας ανεύρεσης ΑΥΤΩΝ των εγγράφων?


Στην από 8-1-2010/97 αίτησή μου για το “..ποιοι εκ των συμβούλων έχουν συμφέροντα δικαιώματος χορτονομής ως και συγγενείς αυτών συμπεριλαμβανομένου του Δημάρχου του Αντιδημάρχου και του Πρεόδρου του Δημ. Συμβ...”


Στις 26 Ιανουαρίου 2010, ο Δήμαρχος απαντά ότι “..ο Δήμος μας δεν υποχρεούται και δεν γνωρίζει τα περιουσιακά στοιχεία των δημοτικών συμβούλων. Όσον αφορά τον υπογράφοντα σας δηλώνω ότι δεν είμαι ιδιοκτήτης χορτονομής.”


Ποσοι λοιπόν εκ των συμβούλων συμμετείχαν στις πολιτικές αποφάσεις υπέρ των καταπατητών ΚΑΙ ΕΞ ΙΔΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ λόγω συντεχνιακής αλληλεγγύης ”βοσκής θρεμάτων επί αλλότριου εδάφους” ακόμα και σε καταπατημένες δημόσιες εκτάσεις, σε αντίθεση με τα το πως ορίζει ο Κώδικας Δήμων κ Κοινοτήτων ΠΕΡΙ αποχής συμμετοχής λόγω κωλύματος δια λόγους ιδίου συμφέροντως


παρά και την αυτήκοη μαρτυρία τους την 11-11-2006 περί παραδοχής της καταπάτησης 7686/14-11-2006.


Δήμαρχος (…νομίζω πλέον ότι έχουμε φτάσει κοντά στο τέλος, ας περιμένουμε εντός του Δεκεμβρίου θα έχουμε κάνει την οριοθέτηση της χορτονομής…) (σ.σ. ενοεί Δεκέμβριο 2006)


Αθανασιάδης(...σε πια στοιχεία θα στηριχθεί αυτός ο τοπογράφος, ο μηχανικός που θα κάνει το σχέδιο? Στην απόφαση του 1955?)
Δήμαρχος (..ΑΥΤΗ! ΝΑΙ!!!..)
Αθανασιάδης (..Τι δέχεστε?...)


Δήμαρχος (…ΒΕΒΑΙΩΣ!!!...) (..υπάρχει ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που λέει, αποδεχόμαστε τα όρια της απόφασης του 1955 και πρέπει να γίνει οριοθέτηση, αυτή λοιπόν την απόφαση την ομόφωνη του δημοτικού συμβουλίου, είναι θέμα ημερών να υλοποιηθεί και να τελειώνουμε…)


Καθώς και στο σημείο


Παρτουρής Δημ. Συμβ. (…Εγώ τώρα να πω κι’ ένα άλλο μαζί με αυτή την απόφαση πάμε πάμε μόνο τη μάντρα αυτή στα δικαστήρια…υπάρχουν κι’άλες…και πρέπει κάποτε να τελειώνουμε μ’αυτές)


κ Μ............. (…μόνο εμείς είμαστε καταπατητές…)
Παρτουρής Δημ. Συμβ. (…Όπου και να ‘χουμε πάει την έχουν καταπατήσει…)


κ Μ.............(…δε βλέπουμε τίποτε άλλο για πάντε από τον Αι Γιάννη, τον Φέρε Κάμπο, την Αλεξάνδρα….
Μόνο εμείς είμαστε καταπατητές! μόνο εμείς? μόνο εμείς?..),


ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΕΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ
Στις 29 Ιανουαρίου 2010 όμως συμβαίνει κάτι (για να μην πάει όλο το συμβούλιο φυλακή?)
Σε τακτική του συνεδρίαση αποφασίζουν κατά πλειοψηφία, και ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ την  επί ορθοφωτοχάρτη οριοθέτηση της δημοτικής χορτονομής με την ονομασία “Νότες Φέρε-Κάμπος” "....ως ορθά τα όρια της χορτονομής αυτής, τα οποία περιγράφονται και στην από 26-7-1955 απόφαση δημοτικού συμβουλίου Σκύρου."


Αυτά όμως τα όρια ήταν και είναι γνωστά τουλάχιστον από το 1929 και αναγράφονατι σε “..μισθωτήρια, ἀλλά καί ἀπό τά μισθωτικά συμβόλαια ἰδιοκτητών χορτονομών γειτνιαζουσών πρός τάς τοῦ Δημοσίου καί σήμερον τῆς Κοινότητος..” (ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ «ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΣΚΥΡΟΥ» ΜΙΑΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ 1929-1933 Εν ΑΘΗΝΑΙΣ 1933)


ΕΠΙΠΛΕΟΝ τα όρια αυτά ΟΜΩΣ του 'Νότες Φέρε-Κάμπος” ήταν φρεσκόγνωστά ΕΚ ΝΕΟΥ ΗΔΗ ΠΡΙΝ από το Σεπτέμβριο του 2005 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ έρευνα από υπάλληλο του Δήμου, ΔΗΛΑΔΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 153 στις 30 Σεπτεμβρίου του 2005, ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ στη συνέχεια από το 2006 ΕΚ του ορθοφωτοχάρτη εκ του ιδίου τοπογράφου μηχανικού, κι αυτό το γεγονός αποκρύφτηκε ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΝΤΑΙΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, και μάλιστα παρ' ότι και ο δήμαρχος και ο δικηγόρος του δήμου είχαν συνείδηδη επί του γεγονότος αυτού, και το συζήτησαν πριν ακόμα το δημοτικό συμβούλιο πάρει την 153/30-9-05 απόφαση προσμέτρησης του επί του τοπογραφικού μου αποτυπωμενου δρόμου ως διαχωριστικό σημείο μεταξύ της δημοτικής χορτονομής και της επί αυτής καταπάτησης των ανταιτούντων, προσμετρώντας τους ακόμα και την επέκταση της καταπάτησής των ΠΕΡΑΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ, ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ εν όψη της παρέμβασης των στο δικαστήριο την 11 Οκτωβρίου του 2005, ΟΠΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙ Ο ΔΗΜΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟ ΣΥΖΗΤΗΣΑΝ και στη συνέχεια, δια ΤΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΠΟΥ ΜΕΤΡΟΥΣΑΝΕ ΕΝ ΟΨΙ ΤΗΣ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ, ΤΗ ΓΗ, κάναν την λάθως διατύπωση διο και την 17 Οκτωβρίου 2005 έξη μέρες μετά την αναβολή της δίκης έγινε ΚΑΙ διόρθωση στα πάνω-κάτω σχετικά με το νότο και το βορειά με την 172-/17-10-2005 απόφαση, ΟΠΟΥ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΜΕ ΚΑΛΕΣΑΝ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΩ ΑΦΟΥ ΕΙΧΑΝ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΟΡΚΕΙΑΣ.


ΚΑΙ ΠΑΡ' ΟΤΙ
στις 30-9-2005/153 γίνετε παραδοχή αναγκαιότητας χαρτογράφησης
στις 14-11-2005 ο δήμαρχος μου ζήτησε να του δείξω τα αμπελοχώραφά του Δήμου
στις 12-12-2005/5156 καταθέτω την προτροπή απόκτησης γνώσης του έργου του Μιχαήλ Στεφανίδη,
στις 16-12-2005/5374 προσάπτω εις τον δήμαρχο το ΗΔΗ εν γνώση του δημάρχου και αντιδημάρχου το προ της 30-9-2005 σχεδιάγραμμα του δημοτικού υπαλλήλου


στις 12-4-2006/1868 δίδετε διαβεβαίωση πρόθεσης επιδίωξης σύνταξης μελέτης προς το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ
και ενώ επί δυο και πλέον χρόνια έχουν επίγνωση της μελέτης
στις 4-8-2006/5683 επαναπληροφορούντε δια αιτήσεως επί των δικαστικών αποφάσεων που θεμελιώνουν τα όρια της δημοτικής χορτονομής ΕΤΟΥΤΗΣ δεν συνδράμουν τον δικηγόρο στην εξέλιξη της δίκης κατά των ανταιτούντων καταπατητών.
στις 11-7-2008/6416 και ενώ η σύνταξη μελέτης είναι εν γνώση του Δημάρχου, ΨΕΥΔΕΤΑΙ σε έγγραφό του ΑΚΟΜΑ και προς Γενικό Γραμματέα της Δημόσιας Διοίκησης, διότι αφ' ενός αναφέρεται ΜΟΝΟΝ “..για διένεξη μεταξύ του Αθανασιάδη Κων/νου και Μαυρίκου Εμμανουήλ (και ήδη πλέον με τους κληρονόμους αυτού) για το ιδιοκτησιακό καθεστώς αγροκτημάτων τους στην περιοχή “Νότες”της Σκύρου” ΑΠΟΚΡΥΒΟΝΤΑΣ την κύρια παρέμβαση ανταίτηση των κληρονόμων κατά του Δήμου, σε σημείο να προσμετρά και αγροκτήματα ως αιτία της διένεξης στους καταπατητές ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΛΟΓΩΣ αιτίας της ΑΝΤΑΙΤΗΣΗΣ των ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗΣ ΟΙΚΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗΣ ΤΩΝ, και ως δευτερεύουσα, “παράπλευρη απώλεια” την διακύβευση των δικαιωμάτων της δημοτικής και ΑΛΟΤΕ ΔΗΜΟΣΙΑΣ χορτονομής με την εμλποκή του σε μια σωρεία πολιτικών αποφάσεων προσμέτρησης πολιτικών ερισμάτων υπέρ των καταπατητών στην εν εξελίξη και εν συνεχεία σκευωρία της δικονομικής διαμάχης ΤΩΝ κατά του Δήμου ΚΑΙ ΑΝΤΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΕΞ ΑΥΤΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΠΑΤΗΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΧΟΡΤΟΝΟΜΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΝΟΤΕΣ” του επί μέρους τμήματος ¨Νότες Φέρε-Κάμπος¨ τμήματος του ευρήτερου τμήματος της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΛΛΟΤΕ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΟΡΤΟΝΟΜΗΣ.


Στις 26-2-2009 μετά από ΕΠΤΑ (7) μήνες όμως παραδέχεται μέσω αλληλογραφίας προς το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. Αυτό που απέκρυψε από το Ε.Γ.Δ.Δ. Τουτέστιν ο δήμος δεν ενεπλάκη λόγω ιδιωτικής διένεξης ιδιωτων “.. για το ιδιοκτησιακό καθεστώς αγροκτημάτων τους..” αλλά είναι Ο ΠΡΟΤΕΥΩΝ και Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ εναγώμενος από τους ΑΝΤΑΙΤΟΥΝΤΕΣ και αποσκοπούντες ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ σε συνεργεία με τα ιδαίτερα ιδιωτικά συμφέροντα των εμπλεκόμενων ΑΙΡΕΤΩΝ στη διοίκηση του Δήμου, ΜΕΣΩ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ να προσμετρήσουν δια της συνδρομής του την ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ του ΔΗΜΟΥ έκδοση δικαστικής απόφασης, αρχής γενομένης με την 153/30-9-2005 ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΑΝΑΛΟΓΗ ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση, ΩΣ ΠΡΟΣ το διατυπωμένω και ΔΙΑΤΥΜΠΑΝΙΖΟΜΕΝΩ αυτής πνεύμα, δηλαδή “..την εξασφάλιση της ΜΗ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ του δήμου δικαστική απόφαση..” αφού εν όψι της εκδίκασης ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ του κτήματός μου από το “βάρος βοσκής θρεμάτων επί αλλώτριου εδάφους” κατά του δήμου, ΠΑΡΑΒΛΕΠΟΝΤΑΣ στην ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ τους, οι κ.κ. Σύμβουλοι προσυπογράφωντος του ΔΗΜΑΡΧΟΥ προσδιορίζουν ως διαχωριστικό σημείο της δημοτικής χορτονομής ΜΟΝΟ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΤΙΜΕΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ, του φράκτη των καταπατητών ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΜΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ επί της δημοτικής χορτονομής, προσμετρώντας ΨΕΥΔΟΣ προς τους καταπατητές μαρτυρίες ανθρώπων ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΥΝΟΝΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΝΩΡΚΩΣ ΒΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ, σε αυτό ΠΟΥ ΟΙ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΙΩΝ ΤΩΝ, και βέβαια είναι λόγια του αέρα, δηλαδή η ίδια τους η μαρτυρία προς το δήμο, διότι αυτές οι μαρτυρίες δεν είναι κατεγραμένες στα πρακτικά του δήμου.


Κι όμως ο κ.κ. οι σύμβουλοι κιο δήμαρχος κιο αντιδήμαρχος κιο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ πλήρως ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΣ ο καθέκαστος, ΠΛΕΟΝ και των διαχρονικών δικαστικών αποφάσεων ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ από το “βάρος βοσκής θρεμμάτων επί αλλότριου εδάφους” κατ΄ αυτού, ήτη από ιδιοκτήτες κατέχοντες αγροτεμάχια εντός των ορίων της δημοτικής χορτονομής στη θέση “Νότες”, που ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΝΟΜΕΣ, κιο ΟΧΙ ΜΑΙΜΟΥ, άλλως παραδικαστικές αποφάσεις, κατοχειρώνονται τα ΕΥΡΥΤΕΡΑ εξωτερικά όρια της δημοτικής χορτονομής κάτι που ο ΔΗΜΟΣ ΔΕΝ ΣΥΝΔΡΑΜΕΙ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ, άλλως ΕΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ με τους δικηγόρους του, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΕΚΘΕΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΤΥΦΛΟΥΣΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και τους δημότες του, στη λεία των ορέξεων των καταπατητών και των δικονομικών διαπλεκόμενων αστέρων της διαφθοράς στο Δημόσιο βιο, την απαξίωση του πολιτικού λειτουργήματος, και έμεσα και στο Δ.Ν.Τ. , αλλά και στους παραδικστικούς λειτουργούς στα προαύλια και στο χώρο της δικαιοσύνης ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ της Σκύρου, ΚΑΥΤΟ ΔΙΟΤΙ Η ΠΛΕΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΕΣ του ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΧΟΡΤΟΝΟΜΗΣ “...το χωριό Άγιον Αντώνιον, ...., το δρόμο-δρόμο του πετεινού έως τον Καλόμαστο, εκείθεν τον δρόμο-δρόμο απατσινιού έως τα γύφτικα...”


ΑΛΛΟ ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ ΠΑΛΙ!!!


Από τη συνέντευξη Αποστόλου για το σκάνδαλο της Σκύρου


“...Όλα τα παραπάνω καλύφθηκαν, δυστυχώς, εκ των υστέρων και νομοθετικά με την προσθήκη την ύστατη στιγμή (δεν υπάρχει στο Σχέδιο Νόμου) στο άρθρο 15 του δασοκτόνου Ν. 3208/03 του ΠΑΣΟΚ, της φράσης: «Τα δάση και οι δασικές εν γένει εκτάσεις των περιοχών…. και της νήσου Σκύρου του Νομού Ευβοίας, τα οποία υπέκειντο σε διαχείριση, ως ιδιωτικά, σύμφωνα με την 70534/30-11-1894 διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών, αναγνωρίζονται ως ιδιωτικά» (ε)...”


Αυτό το “(δεν υπάρχει στο σχέδιο νόμου)” ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΑΤΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ? ποιος ο συντάκτης του και ποιος ο τεχνοκράτης της σύνταξής του, ποιος προιδέασε και ποιος προέτρεψε και ποιος είχε την φαεινή ιδέα για την παραποίηση του πνεύματος του Νομοθέτη, μέσω του κείμενου προσθήκης στο νόμο, παρά του ότι κάτι τέτοιο δεν υπήρχε στο πνεύμα του Νομοθέτη στο Σχέδιου τού Νόμου του, και παραποιόντας το πνεύμα του ΝΟΜΟΘΕΤΗ έκανε ΚΑΤΑ την ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ, ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ έξω από το Σχέδιο Νόμου, ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ.


ΜΗΠΩΣ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΓΝΟΙΑΣ κραυγών τινών ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ, έξω από τη Βουλή έμμεσα εμπεριέχεται ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΑ κι αυτό το ανεξέλεγκτο της διερεύνησης στη σχέση των πραγμάτων σε επίπεδο αποδοχής της παραπλάνησης δια της σιωπής ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ, της ΒΟΥΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ από το Σχέδιο Νόμου και την παραποίηση του μέχρι τη δημοσίευσή του στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως?


ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΛΟΙΠΟΝ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΟΥΝ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, ΚΑΙ ΥΠΟΘΑΛΠΟΝΤΕΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΜΑΛΙΑ.


Στη μνήμη αυτών πούχαν ορίσει στη ζωή τους να φυλλάτουν ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Θερμοπύλες.


Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Άγειν Πνεύματός ΤΩΝ
(ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ «ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΣΚΥΡΟΥ» ΜΙΑΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ 1929-1933 Εν ΑΘΗΝΑΙΣ 1933
(ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ‘‘ΤΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΘΕΝ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΣΚΥΡΟΥ’’ ΜΙΑΣ ΕΠΤΑΕΤΙΑΣ 1934-1940. Εν ΑΘΗΝΑΣ 1941)
και των εξόριστων ποιητών που μέσα στους αιώνες τους  βλέπουν, και βλέπουν τις προτομές!

Αθανασιάδης Κωνσταντίνος
Στοκχόλμη 25-7-2010