Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011

ΣΠΟΥΔΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΟ  «αγρόν Γεωργίου Νικ. Μπαλάφα»

Α) Η θέση ΕΝΟΣ εκ των εγνωσμένων ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ορίων,
της
ήδηΑΠΟ ΤΟ 1892 και ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ αλλά ΚΑΙ καταπατημένης «χορτονομής», ήτοι το σημείο «αγρόν Γεωργίου Νικ. Μπαλάφα», ΔΕΝ αναγράφετε στο ενδιάμεσο της περιγραφής των ορίων, ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΕΚΥ ΕΝΟΣ επιπλέον ΕΠΕΚΤΑΤΙΚΟΥ συμβολαίου εις βάρος της Δημοτικής ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ του Δήμου Σκύρου, ΚΑΤΑ τη τελεσθείσα εν Σκύρο την 21-12-1989 ΝΕΟΤΕΡΑ και υπ’ αριθμ. 3564 και συμβολαιογραφικής πράξης του συμβολαιογράφου, ΟΠΟΥ εις τη διαδρομή των ορίων της ήδη ΑΠΟ ΤΟ 1892 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΝ αλλά ΚΑΙ καταπατημένης «χορτονομής», το σημείο αγρόν Γεωργίου Νικ. Μπαλάφα στο ενδιάμεσο του «…δρόμον Αγίας Παρασκευής και αγρόν Γεωργίου Νικ. Μπαλάφα εκείθεν εις θέσιν Χαλίκι αραχώνι όσα νερά χύνονται» ΑΝΤΙΚΑΘΕΙΣΤΑΤΕ ΕΚ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΛΙΝΕΙ την πορεία των σημείων ΕΙΣ βάρος ΑΚΟΜΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ της ήδη ΑΠΟ ΤΟ 1982 και ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ αλλά ΚΑΙ καταπατημένης «χορτονομής» ΚΑΙ ΑΝΤ΄ ΑΥΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΩΣ ΕΞΗΣ «Αγία Παρασκευή, και ευθεία Κυριαζή Μούτσνο και αγρόν Εμμανουήλ Γ. Ορφανού(κουρεμένου),»


ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΕΔΩ!!! ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Του Δήμου Σκύρου μετά των ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ και το  ΠΑΡΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΜΟΝΟΛΚ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Η καθοριστική θέση «αγρόν Γεωργίου Νικ. Μπαλάφα» ΠΟΥ δεν καταγράφετε στα ΝΕΑ αναγραφόμενα περιγραφικά σημεία των ορίων του εν Σκύρο την 21-12-1989 υπ’ αριθμ. 3564 πράξης συμβολαίου ΓΙΝΕΤΕ εσκεμμένα ΚΑΙ ΕΚ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ για την ΕΠΙΠΛΕΟΝ απαρχή της απόκλισης των ΝΕΩΝ πλασματικών σημείων των ορίων , ΠΑΡΑ την καταγραφή ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΥΤΩΝ σε ΟΛΑ τα ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ συμβόλαια της ήδη ΑΠΟ ΤΟ 1892 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΝ αλλά ΚΑΙ καταπατημένης «χορτονομής»

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ προσδιορίζετε από τρία στοιχεία
1 Πρώτον από το ενδιάμεσο του εκ των σημείων, «..δρόμον Αγίας Παρασκευής …ΧΧΧ.. εκείθεν εις θέσιν Χαλίκι αραχώνι..»
2 Δεύτερον είναι αγρός ΠΑΝγνωστός και εντοπισμένος
3 Τρίτον καταγράφετε ως σταθερό και εγνωσμένο σημείο σε όλα τα συμβόλαια, ακόμη και εμμέσως ΚΑΙ πλην σαφώς, ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ και από την υπ’ αριθμ. 2793/21/10/87 πράξη μου ενόρκου βεβαιώσεως» (του συμβολαιογράφου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΑΘΑΚΟΥ) ως ρητώς αναφέρετε κατά την σύνταξη του εν Σκύρο την 21-12-1989 υπ’ αριθμ. 3564 συμβόλαιου ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ συμπεριλαμβάνεται ΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ στο συμβόλαιο του συντάξαντα ΚΑΙ την ένορκη βεβαίωση

ΕΧΕΙ ΔΕ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΝ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ τα συμβόλαια ΕΣΤΩ ΚΑΙ της ήδη ΑΠΟ ΤΟ 1892 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΝ αλλά καταπατημένης «χορτονομής» ΤΩΝ εξ αδιαιρέτου συμβολαίων ΟΠΩΣ!!!
Εν Αθήναι 31-5-1927 Αριθμ.378 Μεταγραφέν εν τόμο 54 αριθμ. 170 του Δήμου Σκύρου την 26-8-1927 και
Εν Πειραιεί 5-7-1941 αριθμ.170 Μεταγραφέν εν τόμω 57 αριθμ.480 του Δήμου Σκύρου την 10/8/1941 αλλά και στο
Εν Σκύρο την 5-7-1965 και υπ’ αριθ. 3810 εκ της παραπομπής του στο Εν Πειραιεί 5-7-1941 αριθμ.170 συμβόλαιο και
Εν Σκύρο συνταχθέν την 10-1-1966 ιδιωτικό συμφωνητικό εσωτερικού διαχωρισμού της χορτονομής, και
Εν Σκύρο την 12-10-1897 αριθμ. 2793 ενόρκως βεβαιωθέν ιδιωτικού συμφωνητικού, ενώπιον του εν Σκύρο εδρεύοντα συμβολαιογράφου Γρηγορίου Βαθάκου το οποίο έχει και απόλυτη, και άμεση σχέση με την προέλευση του εν Σκύρο την 21-12-1989 και υπ’ αριθμ. 3564 πράξης συμβολαίου
Και εις τα οποία ανωτέρω συμβόλαια ρητώς παραπέμπει, συμπεριλαμβανόμενης και της αναφερόμενης «εν συνδυασμό ένορκης βεβαίωσης» εις το συμβολαίο 3564/21-12-1989, όπου και το επισυναπτόμενο του ιδιωτικού συμφωνητικού από το 1966.

Η θέση αυτή του εγνωσμένου σημείου «αγρόν Γεωργίου Νικ. Μπαλάφα», είναι το αδιαμφισβήτητο σταθερό και αμετακίνητο σημείο στο ενδιάμεσο της διαδρομής, «..δρόμον Αγίας Παρασκευής και αγρόν Γεωργίου Νικ. Μπαλάφα (και) εκείθεν εις θέσιν Χαλίκι αραχώνι όσα νερά χύνονται προς Κουρνιώτησα..» και που πηγάζει από τα παλαιότερα της ήδη ΑΠΟ ΤΟ 1892 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΝ αλλά καταπατημένης «χορτονομής» συμβόλαια,

Διό ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ, Είναι ΚΑΙ αδιαμφισβήτητο ΚΑΙ περιοριστικό δια την απόκλιση των ΝΕΟΤΕΡΩΝ «νοτιοδυτικών» αναγραφόμενων σημείων πλασματικών σημείων των ορίων του συμβολαίου 3564/21-12-1989, και τούτο ΔΕ και εν «συνδυασμό προς την υπ’ αριθμ. 2793/21/10/87 πράξη μου (συμβολαιογράφου ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΑΘΑΚΟΣ) ενόρκου βεβαιώσεως» ΚΑΙ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ως ρητώς αναφέρετε κατά την σύνταξη του εν Σκύρο την 21-12-1989 υπ’ αριθμ. 3564 συμβόλαιο. Εις το οποίο και αναφέρονται «..δρόμον Αγίας Παρασκευής και αγρόν Γεωργίου Νικ. Μπαλάφα (και) εκείθεν εις θέσιν Χαλίκι αραχώνι όσα νερά χύνοντε προς Κουρνιώτησα..»

Τούτο επικυρώνετε και από την έκθεση εξέτασης του κατηγορούμενου Εμμανουήλ Μαυρίκου την 10 Ιανουαρίου του έτους 2000, ο οποίος και γράμματα γνώριζε, αλλά και τα ανωτέρω συμβόλαια, Εν Πειραιεί, 5-7-1941 αριθ. 170, και Εν Σκύρο 5-7-1965 αριθ. 3810 δια του λόγου του ΟΜΩΣ, τω αναληθές επικαλείτο, αποποιούμενος της εκ του νόμου υποχρεώσεως του, την αλήθεια και μόνον να ειπεί ενώπιον της δικαιοσύνης, όταν την καταπάτηση ως κατηγορούμενος αρνήθηκε, αλλά και μέχρι σήμερον οι κληρονόμοι αυτού, έχουν επωμισθεί την ανάληψη της ευθύνη για την διευθέτηση αυτής του της παράνομης πράξης.

Τα «ως άνω με πάσα λεπτομέρεια περί τη θέση και όρια» του σημείου «αγρόν Γεωργίου Νικ. Μπαλάφα» αποδεικνύουν το πέραν πάσης αμφιβολίας ΑΒΑΣΙΜΟ της ΚΥΡΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, και ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΟΥΝ ΤΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟ της ΑΝΤΑΙΤΗΣΗΣ των καθών κατά εμού, αλλά και κατά του ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ.

ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΟ ΗΤΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΕΙΣ ΓΝΩΣΙΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Του Δήμου Σκύρου, εκπροσωπούμενου δια του Δημάρχου, ΚΑΙ ΕΧΩΝ ΤΗΝ ΣΤΙΡΥΞΗτης ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΠΑΣΟΚ και ΝΔς, ΑΛΛΑ HTO και εις την ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ του ΑΥΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, προς αποφυγήν ΑΠΑΝΤΩΝ της απόκρυψης αυτών από την Δικαιοσύνη, ΚΑΙ ΑΠΟΣΟΒΗΣΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗS ΕΠΙΟΡΚΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΣ ΤΩΝ απολαμβάνοντες μισθό δημοσίου ΚΑΙ ΤΑ εκτός έδρας ΚΑΤΑ την εξάσκηση επίορκου καθήκοντος, ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣ ΑΠΕΚΡΥΨΑΝ ΑΥΤΑ προς όφελος ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗ στη  συνέργεια ΤΟΥΣ ΥΠΕΡ των ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΩΝ της Δημοτικής Περιουσίας και εξ ιδίου συμφέροντως!