Πέμπτη, 2 Απριλίου 2009

Ποιος πλήρωσε το γραμμάτιο?

Ποιος πλήρωσε το γραμμάτιο?

Στις 16/7/2006 ζήτησα από το Δήμο Σκύρου να μου αποδώσει φωτοαντίγραφο και τον αριθμό πράξης, της εκταμίευσης από το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, του κατατεθέντος υπ’ αρ. 6.661/14-5-1997 γραμμάτιου συστάσεως παρακαταθήκης στο γραφείο παρ/κων Κύμης του ποσού (14.811 χιλιάδων δρ.) που αποδεικνύει την εξόφληση υποχρεώσεως πολίτη υπέρ του δήμου Σκύρου, σύμφωνα με την υπ’αριθ. 282/1996 απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου Χαλκίδος, (για θέμα απαλλοτρίωσης χορτονομής) ως προκύπτει εκ του επιδοθέντος εις τον δήμο Σκύρου του υπ’αριθ. 5897/27-5-1997 αντίγραφο πράξεως, κατάθεσης γραμμάτιου συστάσεως παρακαταθήκης, του συμβολαιογράφου Γρηγορίου Κ. Βαθάκου, προς γνώσιν του δήμο Σκύρου και δια τας νομίμους συνεπείας.

Ο Δήμος Σκύρου μη ευρισκόμενος εις θέσιν να διελευκάνει το ποιος κατέθεσε το ποσό αυτό, παρά την επίδωση του εις τον Δήμο Σκύρου προς γνώσιν του από τον συμβολαιογράφο δια τας νομίμους συνεπείας, ο Δήμος Σκύρου απευθήνεται στην ΔΟΥ Κύμης.

Η ΔΟΥ Κήμης στις 2?/8/2006 σε απάντηση του εγγράφου 5936/06 του Δήμου Σκύρου, δια του υπ΄ αριθ. 6726/2006 εγγράφου της, γνωστοποιεί τον Δήμο Σκύρου ότι ο κύριος Αθανασιάδης Κων/νος έχει καταθέσει στο Ταμείο Παρακ/κων και δανείων υπέρ του Δήμου Σκύρου με το υπ' αριθ. 6661/14-5-1997 γραμμάτιο Παρακ/κης το ποσόν των #14.811# δραχμών.

Τα στοιχεία όμως τις πράξης κατάθεσης γραματίου συστάσεως παρακαταθήκης 6661/14-5-1997 του καταθέτοντα το ποσό των #14.811# δραχμών στο Ταμείο Παρακ/κων δεν αντιστοιχούν με το όνομα καταθέτη ως αυτό αναφέρεται στο έγγραφο 6726/2?-8-2006 από την ΔΟΥ Κύμης.

1)Πιος κατέθεσε το ποσό?
2)Για ποιό σκοπό κατατέθηκε το ποσό?
3)Τι είδους οικονομική νομιμοποίηση τακτοποιήθηκε?
4)Πως και πού χρεώθηκε το ποσό στα λογιστικά του Παρακ/κών και Δανείων της ΔΟΥ Κύμης?
5)Μπορεί να έχει έμεση Ή άμεση σχέσει με την κατοχύρωση δημόσιας και δημοτικής περιουσίας που είναι καταπατημένη και ο Δήμος Σκύρου δεν την διεκδική μη αποδεχόμενος τα όρια της δημοτικής χορτονομής?
6)Είναι γνήσιο ή παραποιημένο το πνεύμα του εγγράφου της ΔΟΥ Κύμης?

Ενα ερώτημα για στάση, θέση ευθύνης, και ελέγχου "πέρα από το χρώμα που διαλέγει κανείς και δίνει νόημα στη ζωη του"