Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011

ΣΠΟΥΔΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΟ  «αγρόν Γεωργίου Νικ. Μπαλάφα»

Α) Η θέση ΕΝΟΣ εκ των εγνωσμένων ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ορίων,
της
ήδηΑΠΟ ΤΟ 1892 και ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ αλλά ΚΑΙ καταπατημένης «χορτονομής», ήτοι το σημείο «αγρόν Γεωργίου Νικ. Μπαλάφα», ΔΕΝ αναγράφετε στο ενδιάμεσο της περιγραφής των ορίων, ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΕΚΥ ΕΝΟΣ επιπλέον ΕΠΕΚΤΑΤΙΚΟΥ συμβολαίου εις βάρος της Δημοτικής ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ του Δήμου Σκύρου, ΚΑΤΑ τη τελεσθείσα εν Σκύρο την 21-12-1989 ΝΕΟΤΕΡΑ και υπ’ αριθμ. 3564 και συμβολαιογραφικής πράξης του συμβολαιογράφου, ΟΠΟΥ εις τη διαδρομή των ορίων της ήδη ΑΠΟ ΤΟ 1892 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΝ αλλά ΚΑΙ καταπατημένης «χορτονομής», το σημείο αγρόν Γεωργίου Νικ. Μπαλάφα στο ενδιάμεσο του «…δρόμον Αγίας Παρασκευής και αγρόν Γεωργίου Νικ. Μπαλάφα εκείθεν εις θέσιν Χαλίκι αραχώνι όσα νερά χύνονται» ΑΝΤΙΚΑΘΕΙΣΤΑΤΕ ΕΚ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΛΙΝΕΙ την πορεία των σημείων ΕΙΣ βάρος ΑΚΟΜΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ της ήδη ΑΠΟ ΤΟ 1982 και ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ αλλά ΚΑΙ καταπατημένης «χορτονομής» ΚΑΙ ΑΝΤ΄ ΑΥΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΩΣ ΕΞΗΣ «Αγία Παρασκευή, και ευθεία Κυριαζή Μούτσνο και αγρόν Εμμανουήλ Γ. Ορφανού(κουρεμένου),»


ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΕΔΩ!!! ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Του Δήμου Σκύρου μετά των ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ και το  ΠΑΡΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΜΟΝΟΛΚ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Η καθοριστική θέση «αγρόν Γεωργίου Νικ. Μπαλάφα» ΠΟΥ δεν καταγράφετε στα ΝΕΑ αναγραφόμενα περιγραφικά σημεία των ορίων του εν Σκύρο την 21-12-1989 υπ’ αριθμ. 3564 πράξης συμβολαίου ΓΙΝΕΤΕ εσκεμμένα ΚΑΙ ΕΚ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ για την ΕΠΙΠΛΕΟΝ απαρχή της απόκλισης των ΝΕΩΝ πλασματικών σημείων των ορίων , ΠΑΡΑ την καταγραφή ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΥΤΩΝ σε ΟΛΑ τα ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ συμβόλαια της ήδη ΑΠΟ ΤΟ 1892 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΝ αλλά ΚΑΙ καταπατημένης «χορτονομής»

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ προσδιορίζετε από τρία στοιχεία
1 Πρώτον από το ενδιάμεσο του εκ των σημείων, «..δρόμον Αγίας Παρασκευής …ΧΧΧ.. εκείθεν εις θέσιν Χαλίκι αραχώνι..»
2 Δεύτερον είναι αγρός ΠΑΝγνωστός και εντοπισμένος
3 Τρίτον καταγράφετε ως σταθερό και εγνωσμένο σημείο σε όλα τα συμβόλαια, ακόμη και εμμέσως ΚΑΙ πλην σαφώς, ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ και από την υπ’ αριθμ. 2793/21/10/87 πράξη μου ενόρκου βεβαιώσεως» (του συμβολαιογράφου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΑΘΑΚΟΥ) ως ρητώς αναφέρετε κατά την σύνταξη του εν Σκύρο την 21-12-1989 υπ’ αριθμ. 3564 συμβόλαιου ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ συμπεριλαμβάνεται ΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ στο συμβόλαιο του συντάξαντα ΚΑΙ την ένορκη βεβαίωση

ΕΧΕΙ ΔΕ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΝ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ τα συμβόλαια ΕΣΤΩ ΚΑΙ της ήδη ΑΠΟ ΤΟ 1892 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΝ αλλά καταπατημένης «χορτονομής» ΤΩΝ εξ αδιαιρέτου συμβολαίων ΟΠΩΣ!!!
Εν Αθήναι 31-5-1927 Αριθμ.378 Μεταγραφέν εν τόμο 54 αριθμ. 170 του Δήμου Σκύρου την 26-8-1927 και
Εν Πειραιεί 5-7-1941 αριθμ.170 Μεταγραφέν εν τόμω 57 αριθμ.480 του Δήμου Σκύρου την 10/8/1941 αλλά και στο
Εν Σκύρο την 5-7-1965 και υπ’ αριθ. 3810 εκ της παραπομπής του στο Εν Πειραιεί 5-7-1941 αριθμ.170 συμβόλαιο και
Εν Σκύρο συνταχθέν την 10-1-1966 ιδιωτικό συμφωνητικό εσωτερικού διαχωρισμού της χορτονομής, και
Εν Σκύρο την 12-10-1897 αριθμ. 2793 ενόρκως βεβαιωθέν ιδιωτικού συμφωνητικού, ενώπιον του εν Σκύρο εδρεύοντα συμβολαιογράφου Γρηγορίου Βαθάκου το οποίο έχει και απόλυτη, και άμεση σχέση με την προέλευση του εν Σκύρο την 21-12-1989 και υπ’ αριθμ. 3564 πράξης συμβολαίου
Και εις τα οποία ανωτέρω συμβόλαια ρητώς παραπέμπει, συμπεριλαμβανόμενης και της αναφερόμενης «εν συνδυασμό ένορκης βεβαίωσης» εις το συμβολαίο 3564/21-12-1989, όπου και το επισυναπτόμενο του ιδιωτικού συμφωνητικού από το 1966.

Η θέση αυτή του εγνωσμένου σημείου «αγρόν Γεωργίου Νικ. Μπαλάφα», είναι το αδιαμφισβήτητο σταθερό και αμετακίνητο σημείο στο ενδιάμεσο της διαδρομής, «..δρόμον Αγίας Παρασκευής και αγρόν Γεωργίου Νικ. Μπαλάφα (και) εκείθεν εις θέσιν Χαλίκι αραχώνι όσα νερά χύνονται προς Κουρνιώτησα..» και που πηγάζει από τα παλαιότερα της ήδη ΑΠΟ ΤΟ 1892 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΝ αλλά καταπατημένης «χορτονομής» συμβόλαια,

Διό ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ, Είναι ΚΑΙ αδιαμφισβήτητο ΚΑΙ περιοριστικό δια την απόκλιση των ΝΕΟΤΕΡΩΝ «νοτιοδυτικών» αναγραφόμενων σημείων πλασματικών σημείων των ορίων του συμβολαίου 3564/21-12-1989, και τούτο ΔΕ και εν «συνδυασμό προς την υπ’ αριθμ. 2793/21/10/87 πράξη μου (συμβολαιογράφου ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΑΘΑΚΟΣ) ενόρκου βεβαιώσεως» ΚΑΙ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ως ρητώς αναφέρετε κατά την σύνταξη του εν Σκύρο την 21-12-1989 υπ’ αριθμ. 3564 συμβόλαιο. Εις το οποίο και αναφέρονται «..δρόμον Αγίας Παρασκευής και αγρόν Γεωργίου Νικ. Μπαλάφα (και) εκείθεν εις θέσιν Χαλίκι αραχώνι όσα νερά χύνοντε προς Κουρνιώτησα..»

Τούτο επικυρώνετε και από την έκθεση εξέτασης του κατηγορούμενου Εμμανουήλ Μαυρίκου την 10 Ιανουαρίου του έτους 2000, ο οποίος και γράμματα γνώριζε, αλλά και τα ανωτέρω συμβόλαια, Εν Πειραιεί, 5-7-1941 αριθ. 170, και Εν Σκύρο 5-7-1965 αριθ. 3810 δια του λόγου του ΟΜΩΣ, τω αναληθές επικαλείτο, αποποιούμενος της εκ του νόμου υποχρεώσεως του, την αλήθεια και μόνον να ειπεί ενώπιον της δικαιοσύνης, όταν την καταπάτηση ως κατηγορούμενος αρνήθηκε, αλλά και μέχρι σήμερον οι κληρονόμοι αυτού, έχουν επωμισθεί την ανάληψη της ευθύνη για την διευθέτηση αυτής του της παράνομης πράξης.

Τα «ως άνω με πάσα λεπτομέρεια περί τη θέση και όρια» του σημείου «αγρόν Γεωργίου Νικ. Μπαλάφα» αποδεικνύουν το πέραν πάσης αμφιβολίας ΑΒΑΣΙΜΟ της ΚΥΡΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, και ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΟΥΝ ΤΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟ της ΑΝΤΑΙΤΗΣΗΣ των καθών κατά εμού, αλλά και κατά του ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ.

ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΟ ΗΤΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΕΙΣ ΓΝΩΣΙΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Του Δήμου Σκύρου, εκπροσωπούμενου δια του Δημάρχου, ΚΑΙ ΕΧΩΝ ΤΗΝ ΣΤΙΡΥΞΗτης ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΠΑΣΟΚ και ΝΔς, ΑΛΛΑ HTO και εις την ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ του ΑΥΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, προς αποφυγήν ΑΠΑΝΤΩΝ της απόκρυψης αυτών από την Δικαιοσύνη, ΚΑΙ ΑΠΟΣΟΒΗΣΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗS ΕΠΙΟΡΚΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΣ ΤΩΝ απολαμβάνοντες μισθό δημοσίου ΚΑΙ ΤΑ εκτός έδρας ΚΑΤΑ την εξάσκηση επίορκου καθήκοντος, ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣ ΑΠΕΚΡΥΨΑΝ ΑΥΤΑ προς όφελος ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗ στη  συνέργεια ΤΟΥΣ ΥΠΕΡ των ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΩΝ της Δημοτικής Περιουσίας και εξ ιδίου συμφέροντως!

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

ΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ σε ΟΓΑ και ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ!


Παράπλευρες ΚΑΙ μεθοδευμένες απώλειες της Δημοτικής περιουσίας του Δήμου Σκύρου κατά τη πορεία του Σκάνδαλου της Μ.Μ. Λαύρας, ή άλλως όταν ο πολίτης είναι ένα ευτελές αντικείμενο για την ικανοποίηση ΠΟΤΑΠΩΝ ΔΙΑΠΛΚΟΜΕΝΩΝ ΕΝΣΤΙΚΤΩΝ 


15-Μαρτίου 2004  Απόφαση  αρ. πρ. 60/2004 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σκύρου
‘‘Γενικά ο Δήμος
οφείλει να εξαντλεί όλα τα περιθώρια για την προστασία της Δημοτικής περιουσίας προχωρώντας μάλιστα και στην χαρτογράφηση αυτής’’

Υπ όψιν ΟΤΙ ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΟΙ από τη συνεργάτιδα δικηγόρο του Δήμου ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ!  προχωρώντας μάλιστα και στην χαρτογράφηση αυτής’’21 Μαρτίου 2005 Απόφαση αρ. πρ, 8/2005 Δημαρχιακής Επιτροπής
Τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής ζητούν και πάλι γνωμοδώτηση για το αυτονόητο 
1 Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης, Δήμαρχος-Πρόεδρος Δ.Ε.
2 Μαυρογεώργης Ιωάννης, τακτικό μέλος
3 Φτούλη Ευφροσύνη, τακτικό μέλος  


5/ ‘‘Να γνωμοδοτήσει σχετικά με την διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον Δήμο μας για την ακριβή οριοθέτηση και διασφάλιση χορτονομής ιδιοκτησίας του Δήμου Σκύρου στη θέση ‘‘Νότες’’ δεδομένου ότι η περιοχή αυτή διεκδικείται από ιδιώτες και από τον Δήμο Σκύρου και για το λόγο αυτό αναφύονται τακτικές έριδες μεταξύ αυτών’’
Υπ όψιν ΟΤΙ ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΧΟΥΝ  ΗΔΗ  ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΟΙ από τη συνεργάτιδα δικηγόρο του Δήμου ΗΔΗ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ!  προχωρώντας μάλιστα και στην χαρτογράφηση αυτής’’


27-Ιουνίου 2005 Γνωμάτευση ΦΑΞ 27-6-2005 Δικηγόρου Ιωάννη Κόκκου  
‘‘Αναφορικά με την με αριθμό 8/2005 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής σας κάνω γνωστό τα κάτωθι’’
1) Η αίτηση του Α. Κ. κατά του Δήμου Σκύρου αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της 14ης Οκτωμβρίου 2005 ενώπιον του Μονομέλούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας
2)........
‘‘Αναφορικά με την γνωμοδότηση που μου ζητάτε για την οριοθέτηση και διασφάλιση της χορτονομής στη θέση ‘‘ΝΟΤΕΣ’’ σας καθιστώ γνωστό ότι θα πρέπει να γίνει ακριβής οριοθέτηση της χορτονομής αυτής, αναθέτοντας το έργο αυτό σε τοπογράφο μηχανικό, ο οποίος σε συνεργασία με το δικηγόρο του Δήμου και αφού λάβει γνώσει των τίτλων κτήσεως, τοπογραφικά κ.τ.λ. να οριοθετήσει με ακρίβεια τα όρια της χορτονομής συντάσσοντας προς τούτο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα’

Κυριακή, 6 Φεβρουαρίου 2011

Μια σκηνοθεσία εμπαιγμού της Εκκλησίας του Δήμου Σκύρου.


10 Οκτωβρίου 2007 Αθωωτική απόφαση υπέρ των καταπατητών (Α05/3832 Τριμ Πλ Χαλκίδας
http://stoixeiadiaplokis.blogspot.com/2008/06/blog-post_28.html

12 Μαίου 2008 Δημαρχιακή Επιτροπή (αρ. απ. 94/08)
Τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής λαμβάνοντας υπ΄ όψη την εισήγηση του ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ του Δήμου κ. Μ..., αποφασίζουν ομόφωνα και εισηγούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο, το δικαίωμα περίφραξης δασικών εκτάσεων κατ΄ εξαίρεση, με έγγραφη άδεια που χορηγείται ατελώς από το Δήμο (αρθρο 29 πρακτ. Δ.Ε.), ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΙΤΛΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΟΡΤΟΝΟΜΗΣ (αρθρο 30 πρακτ. Δ.Ε.)

6 Ιουλίου 2008 Δημοτικό Συμβούλιο (αρ. Απ, 132/08)
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζοντας κατά πλειοψηφία αποδέχεται την πρόταση της Δημαρχιακής Επιτροπής για το δικαίωμα περίφραξης δασικών εκτάσεων με έγγραφη άδεια που χορηγείται ατελώς από το Δήμο, (το αρθρο 29 πρακτ. Δ.Ε συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο 28 του πρακτικού της συνεδριάσεως του Δ.Σ.) .κατ΄ εξαίρεση ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΙΤΛΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΟΡΤΟΝΟΜΗΣ (το αρθρο 30 του πρακτ. Της Δ.Ε. συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο 29 του πρακτικού της συνεδριάσεως του Δ.Σ.)

Τα προτεινόμενα άρθρα 29 και 30 εκ του πρακτικού της Δημ. Επιτροπής. προς το Δημ. Συμβούλιο, επικαιροποιημένα στο σύνολο των άρθρων του Κώδικα των Τοπικών Κανονιστικών Διατάξεων συμπεριελήφθησαν στα άρθρα 30 και 31

Στις 12 Ιουλίου 2008 (μετά μια εβδομάδα) Άσχετα με το κατ΄ εξαίρεση δικαίωμα περίφραξης δασικών εκτάσεων από τους έχοντας τίτλους ιδιοκτησίας χορτονομής ξεσπά η μεγάλη πυρκαγιά στη Σκύρο που παρ΄ ολίγον να κάψει και τα βότσαλα της Πετρίτσας

25 Αυγούστου 2008 Ανακοίνωση Δημάρχου (αρ. απ. 7418/08)
Στο πλαίσιο του προγράμματος αντιπυρικής προστασίας ο Δήμαρχος αναφαίρετε στο πρόβλημα των περιφράξεων ενημερώνοντας για την από 1 Σεπτεμβρίου 2008 έναρξη έργων αντιπυρικής προστασίας
Κάτι το οποίο όμως πριν δυόμιση μήνες (12 Μαίου 2008 Δ.Ε.) ΠΕΡΑΝ ΠΟΥ προϊδέασε την πολιτικά αναδρομική τους νομιμοποίηση, αλλά ΠΡΟΚΑΤΕΒΑΛΕ και ΕΝΑ δικονομικό ΑΘΩΩΤΙΚΟ ΕΧΕΓΓΥΟ υπέρ των παραβατικών ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΩΝ σ΄ αυτή την ανωμαλία,

17 Σεπτεμβρίου 2008 Δυσχέρειες αναδόχου “Έργα αντιπυρικής προστασίας” (εισ αρ. πρ. 8029/08)
Η ανάδοχος εταιρία για τα “Έργα αντιπυρηνικής προστασίας ” (ΔΑΣ/ΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-8/9.2008) πληροφορεί το Δήμο για το εμπόδιο των περιφράξεων στην εκτέλεση του έργου.
Το άρθρο παραμένει εν ισχύ!

17 Σεπτεμβρίου 2008 Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δασ, Αλιβερίου και Δ/νση Δασών (αρ. πρ. 8051/08).
Ο Δήμαρχος δια του δασολόγου, υπάλληλου του Δήμου, με κοινοποίηση εγγράφου και προς την Δ/νση Δασών, ζητά από το Δασ/χειο Αλιβερίου τη λήψη άμεσων ενεργειών, .
Το άρθρο παραμένει εν ισχύ!

24 Σεπτεμβρίου 2008
Με εντολή ΓΓΠΣΕ Δ/ντη Δασών. Περιφέρειας. Ανδρέα Παπανδρέου (αρ. πρ. 4485/08-9-24)
Ο Δ/ντης Δασών με έγγραφό του προς το Δ/χειο Αλιβερίου, και κοινοποίηση αυτού προς τη Δ/νση Δασών Ευβοίας-Χαλκίδα και Δήμο Σκύρου, ζητά από το Δ/χειο Αλιβερίου να επιληφθεί του θέματος άμεσα, με τη λήψη μέτρων.
Το άρθρο παραμένει εν ισχύ!

26 Σεπτεμβρίου 2008 Ο Δήμαρχος ενημερώνει και πάλι το Δασ, Αλιβερίου (αρ. πρ. 8272/08)
Ο Δήμαρχος δια του δασολόγου, υπάλληλου του Δήμου, επανέρχεται και πάλι με έγγραφό του προς το Δασ/χειο Αλιβερίου ζητώντας τη λήψη άμεσων ενεργειών
Το άρθρο παραμένει εν ισχύ!

29 Σεπτεμβρίου 2008
Το από 24/9/08 έγγραφο 4484/08 του Δ/ντη Δασών, εισερχόμενο στο Δήμο Σκύρου λαμβάνει αρ. πρ. 8301/08-9-29
Το άρθρο παραμένει εν ισχύ!

10 Νοεμβρίου 2008 Ο Δήμαρχος ενημερώνει τον Δ/ντη Δασών (αρ. πρ. 9183/09-11-10)
Ο Δήμαρχος δια του δασολόγου, υπάλληλου του Δήμου ενημερώνει τον Δ/ντη Δασών ως προς τα μέτρα που έλαβε το Δασαρχείου Αλιβερίου κατά την επίσκεψή του στη Σκύρο,
Το Δασαρχείο ζήτησε
α) τα ονόματα των ιδιοκτητών των περιφράξεων
β) τα τοπογραφικά διαγράμματα αυτών των περιφράξεων
Το Δασαρχείο έλαβε
α) τα ονόματα των ιδιοκτητών όπως και αεροφωτογραφίες με σημειωμένα τα σημεία στα οποία υπάρχουν περιφράξεις, έχουν ήδη σταλεί στο Δασαρχείο.
Ο Δήμος αδυνατεί
β) Τα τοπογραφικά διαγράμματα είναι αδύνατον να συνταχθούν από το Δήμο Σκύρου.
Ο Δήμος παρακαλεί το Τμήμα Σχεδ. Δασικής Ανάπτυξης της Δ/νσης Δασών Πἔρ. Στ. Ελ. Για τις δικές της ενέργειες.
Το άρθρο παραμένει εν ισχύ!

14 Νοεμβρίου 2008
Με εντολή ΓΓΠΣΕ Δ/ντη Δασών. Περιφέρειας. Ανδρέα Παπανδρέου (αρ. πρ. 5398/08-11-14)
Ο Δ/ντης Δασών με έγγραφό του προς το Δ/χειο Αλιβερίου, και κοινοποίηση αυτού προς το Δήμο Σκύρου, διαβιβάζει λόγω αρμοδιότητος στο Δ/χειο Αλιβερίου για τις δικές του ενέργειες κατά το μέρος που το αφορά.
Το άρθρο παραμένει εν ισχύ!

27 Νοεμβρίου 2008 εισαγγελική έρευνα Ε06/500 κατά του Δήμου Σκύρου τίθεται στο αρχείο (αρ. 43/ΚΠΔ-08-11-27)
Το άρθρο παραμένει εν ισχύ!

Ο χλευασμός των διαπλεκόμενων, σε όλες της βαθμίδες της ομοούσιας και αδιαίρετης τριάδας (πολιτική-νομοθετική-εκτελεστική) της ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ΚΑΤΑ Θεών και Δαιμόνων ΤΟΥ ΕΥΝΟΜΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, δεν έχει όρια αίσχους και αηδίας στην κατάχρηση της δημόσιας και Δημοτικής περιουσίας στη Σκύρο, κατά το ΕΠΙΟΡΚΟ της εξάσκησης του ΟΡΚΟΥ τους και ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ, όσο και ΠΟΛΙΤΙΚΑ για το έργο που τους εμπιστεύθηκε η πολιτεία..

Ο Δήμαρχος ΕΧΕΙ και εγγράφως, από τον Δ/ντη Δασών επίγνωση, του ότι οι περιφράξεις δασών και δασικών εκτάσεων, αντίκειται στην εγκύκλιο 91561/8712/30-9-1997 του Υπουργείου Γεωργίας για την προστασία δημοσίων ή ιδιωτικών δασών.

Παρ΄ όλα αυτά και ο Δήμαρχος και ο Δασολόγος του Δήμου, και ο Δασοφύλακας του δασαρχείου στη Σκύρο, και τις περιφράξεις στο καταπατημένο βοσκότοπο ανέχονται, ΑΛΛΑ και πολιτική προστασία δια του άρθρου δίνουν στους καταπατητές ως και δικονομικό ΑΘΩΩΤΙΚΟ ΕΧΕΓΓΥΟ υπέρ των παραβατικών ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΩΝ σ΄ αυτή την ανωμαλία.

Όλο το συνοθύλευμα των διαπλεκόμενων στη διαφθορά και την κατάχρηση της δημόσιας περιουσίας στην Ελλάδα, είναι υποδιαίρεση της μικρογραφίας των κόπρανων των αιγών της Σκύρου.
Άξιοι των αργυρίων τους! http://stoixeiadiaplokis.blogspot.com/2008/05/blog-post_03.html
Ο συνταγματολόγος θα αποφανθεί? http://diaploki-diafthora.blogspot.com/2008/02/blog-post_10.html

Το άρθρο παραμένει εν ισχύ!