Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2008

Η ΒΟΥΛΗ! ΑΛ ΚΑΙΝΤΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ?

Η ΒΟΥΛΗ! ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΣ ΑΛ ΚΑΙΝΤΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ? ΟΧΙ ΔΑ.
http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=863754
Ή ΑΛΛΩΣ, ΤΑ ΠΟΝΤΙΚΑΚΙΑ ΞΕΡΟΓΛΥΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΑΛΙΑ ΚΑΠΟΙΩΝ ΑΡΟΥΡΑΙΩΝ ΠΟΥ ΧΛΑΠΑΚΙΑΖΟΝΤΑΙ!!!

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΖΗΤΑ ΣΥΝΕΧΗΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ από http://www.pellanet.gr/index.php?com=content&id=102
Ο ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ Βουλευτής Πέλλας και Γραμματέας Αυτοδιοίκησης Ν.Δ. ,
ΖΗΤΑ ΝΑ ΛΥΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΛΗΡΩΝ

Κατέθεσε υπόμνημα στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αλέξανδρο Κοντό στις 9-10-2007 ο κ. Τζαμτζής, ζητώντας την παράταση ισχύος του Νομοθετικού Διατάγματος βάση του οποίου τακτοποιούνται οι μεταβιβάσεις γεωργικών κλήρων που έγιναν ανωμάλως.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ! με τι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ???
(ΠΟΙΩΝ ΚΛΗΡΩΝ? ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΔΩΣΑΝΕ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ, ΔΙΚΑΙΩΣ Η ΑΔΙΚΩΣ, ΣΕ ΠΟΛΕΜΟΥΣ?)

Απ' αρχής γενομένης.
Ένα το κρατούμενο Δυνάμει του ΝΔ 3958/1959, άρθρο 15

Δυνάμει του ΝΔ 3958/1959, άρθρο 15, επετράπη η κύρωση των μεταβιβάσεων γεωργικών κλήρων, οικοπέδων ή οικημάτων που έγιναν μέχρι την ισχύ του νόμου αυτού, κατά παράβαση των διατάξεων της αγροτικής νομοθεσίας, με ορισμένες προϋπόθεσης,

Εν συνεχία δε
Δυο το κρατούμενο (σ.σ. ΚΥΒΕΡΝΟΥΣΑ η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ)

1.Με το Ν. 666/1977 παρατάθηκε η ισχύς του άνω ΝΔ για τις μεταβιβάσεις των γεωργικών κλήρων που έγιναν ανωμάλως μέχρι τις 31-12-1976* και έτσι παρατάθηκε η ισχύς αυτού για δύο χρόνια, ήτοι μέχρι τις 31-12-1978.
Στη συνέχεια δε, δόθηκε παράταση και πάλι για τα επόμενα δύο χρόνια, με σχετική απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας, ήτοι μέχρι τις 31-12-1980.

(σ.σ.1959-1976 δεκαεπτά χρόνια - νομιμοποιήθηκαν? οι επί δεκαπέντε αναδρομικά χρόνια παρανομούντες επί των πτωμάτων, των εξόριστων του μετεμφυλιακού πολέμου και των νομοταγών πολιτών, και οι επί ΧΟΥΝΤΑΣ 1959- 1974 αλλά κι' αυτό! άλλοο!! κατόρθωμα!!! και οι επί τρία παρανομούντες μεταχουντικά, εις βάρος της πολιτείας και των νομοταγών πολιτών)
(σ.σ.1976-1978 δυο χρόνια - νομιμοποιήθηκαν? οι επί δυο αναδρομικά χρόνια παρανομούντες εις βάρος της πολιτείας και των νομοταγών πολιτών)
Συμψηφισμός ετών συνεργίας της βουλής στη νομιμοποίηση της ανωμαλίας μέχρι το 1977 ΔΕΚΑΕΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ

Εν συνεχία δε
Τρία το κρατούμενο (σ.σ. ΚΥΒΕΡΝΩΝ το ΠΑΣΟΚ)

2. Με το Ν. 1644/1986 παρατάθηκε η ισχύς του άνω ΝΔ για τις μεταβιβάσεις των γεωργικών κλήρων που έγιναν ανωμάλως μέχρι τις 25-8-1986 και έτσι παρατάθηκε η ισχύς αυτού για δύο χρόνια, ήτοι μέχρι τις 25-08-1988,
και στη συνέχεια δόθηκε παράταση και πάλι για άλλα δύο χρόνια, με την υπ’ αριθμ. 131875 της 21.11/8-12-1988 απόφαση Υπουργού Γεωργίας, ήτοι μέχρι τις 21-11-1990.
3. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 16 του Ν. 3147/2003, που τέθηκε σε ισχύ στις 5.6.2003 ( ΦΕΚ Α’ 135 20030605), παρατάθηκε και πάλι εκ νέου, μετά από 14 περίπου χρόνια, η ισχύς του άνω Ν.Δ. 3958/1959 για τις μεταβιβάσεις γεωργικών κλήρων που έγιναν ανωμάλως μέχρι τις 5-6-2003, για δύο χρόνια, ήτοι μέχρι 5-6-2005

Από τότε που δόθηκε το σύνθημα "Δήλωσέ το να το Σώσεις"! ξεκίνησαν και οι μεγάλες πυρκαγιές και αυξήθηκαν ο όγκος συμβολαιογραφικών πράξεων πλασματικών συμβολαίων
(σ.σ. 1978- -1986 νομιμοποιήθηκαν και πάλι οι επί οκτώ αναδρομικά χρόνια οι παρανομούντες εις βάρος της πολιτείας και των νομοταγών πολιτών)
(σ.σ.1986-1988 δυο χρόνια - νομιμοποιήθηκαν και πάλι οι επί δυο αναδρομικά χρόνια παρανομούντες εις βάρος της πολιτείας και των νομοταγών πολιτών)
(σ.σ.1988-1990 δυο χρόνια - νομιμοποιήθηκαν και πάλι οι επί δυο αναδρομικά χρόνια παρανομούντες εις βάρος της πολιτείας και των νομοταγών πολιτών)
(σ.σ.1990-2003 δέκατέσσερα χρόνια - νομιμοποιήθηκαν και πάλι οι επί δέκατέσσερα αναδρομικά χρόνια παρανομούντες εις βάρος της πολιτείας και των νομοταγών πολιτών)
(σ.σ.2003-2005 δυο χρόνια - νομιμοποιήθηκαν και πάλι οι επί δυο αναδρομικά χρόνια παρανομούντες εις βάρος της πολιτείας και των νομοταγών πολιτών)
Συμψηφισμός ετών συνεργίας της βουλής στη νομιμοποίηση της ανωμαλίας μέχρι το 2003 ΕΙΚΟΣΙΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

Και τέλος
Τέσσερα το κρατούμενο (σ.σ. σ.σ. ΚΥΒΕΡΝΟΥΣΑ η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ)

4. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 9 του Ν. 3399/2005 που τέθηκε σε ισχύ στις 17.10.2005 ( ΦΕΚ Α 255 ), παρατάθηκε και πάλι εκ νέου, η ισχύς του ως άνω ΝΔ 3958/1959 για τις μεταβιβάσεις γεωργικών κλήρων, που έγινε μέχρι τις 17-10-2006, δυναμένης όμως της προθεσμίας να παραταθεί και πάλι με κοινή απόφαση των αρμοδίων Υπουργών, όπως αυτό προβλέπεται ήδη από τον, ως άνω, Ν.3399/2005.

(σ.σ.2003-2006 Τρια χρόνια - νομιμοποιήθηκαν και πάλι οι επί τρία αναδρομικά χρόνια παρανομούντες εις βάρος της πολιτείας και των νομοταγών πολιτών)

Επειδή ήδη εκκρεμούν πολλές υποθέσεις επικυρώσεων ανωμάλων δικαιοπραξιών ενώπιον όλων των Ειρηνοδικείων της χώρας και ειδικά των επαρχιών, οι οποίες ( υποθέσεις ), λόγω φόρτου εργασίας των Ειρηνοδικείων έχουν προσδιοριστεί να εκδικαστούν σε πολύ μακρινές δικάσιμους, ακόμη για το έτος 2008.

Επειδή άλλωστε απαραίτητη προϋπόθεση κατά την εκδίκαση αυτών των υποθέσεων είναι μεταξύ των άλλων και η σχετική δήλωση φόρου μεταβίβασης της αρμοδίας ΔΟΥ και επειδή δεν υπάρχει δυνατότης καθορισμού του φόρου από τώρα και μέχρι τις 17-10-2007, οπότε λήγει η παράταση του νόμου, δεδομένου ότι η ισχύς των δηλώσεων φόρου μεταβίβασης για τη μεταγραφή των σχετικών αποφάσεων επί επικυρώσεων είναι 9μηνος.

Γι’ αυτό:
Είναι αναγκαίο να παραταθεί εκ νέου η ισχύς του άνω Ν.Δ. όπως και παλαιότερα γινόταν, ώστε να τακτοποιηθούν οι μεταβιβάσεις γεωργικών κλήρων, που έγιναν ανωμάλως, και πάντα σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού.»

ΤΟ ΛΟΙΠΟΝ ΈΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΕΜΕ ΜΕΧΡΙ ΕΔΩ
Χρονοδιάγραμμα πολιτικών νομιμοποίησης της ανωμαλίας
1959-1976 18
1976-1978 2
ΝΔ Συνολικά 20 χρόνια νομιμοποίησης της ανωμαλίας
1978-1986 8
1986-1988 2
1988-1990 2
1990-2003 13
ΠΑΣΟΚ Συνολικά 25 χρόνια νομιμοποίησης της ανωμαλίας

Των φρονίμων τα παιδιά στα παζάρια το παζαρεύουν, παρατάθηκε και πάλι εκ νέου, μετά από 14 περίπου χρόνια, η ισχύς του άνω ΝΔ 3958/1959 για τις μεταβιβάσεις γεωργικών κλήρων που έγιναν ανωμάλως μέχρι τις 5-6-2003, για δύο χρόνια, ήτοι μέχρι 5-6-2005

ΥΠΑΡΧΩ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΡΙΝ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΜΕΤΑ
2003 ΠΑΣΟΚ 1 χρόνο νομιμοποίησης της ανωμαλίας
2004 Εκλογές και Ολυμπιακοί αγώνες
2005 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 χρόνο νομιμοποίησης της ανωμαλίας ( ΦΕΚ Α 255 ), μέχρι τις 17-10-2006
Τα δυο κόματα ΜΑΖΙ Συνολικά 2 χρόνια νομιμοποίησης της ανωμαλίας

Τελικό αποτέλεσμα νομιμοποίησης ΕΤΩΝ μεταξύ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και ΠΑΣΟΚ συμμετεχόντων στην ανωμαλία έχουμε και λέμε
Ν.Δ. 21 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΣΟΚ 26 ΧΡΟΝΙΑ νομιμοποίησης της ανωμαλίας
και επειδή η διαφορά τερμάτων πρέπει να είναι πάνω από ΠΕΝΤΕ ετών νομιμοποίησης της ανωμαλίας ο βουλευτής και Γραμματέας Αυτοδιοίκησης της Ν.Δ ζητά την παράταση της διάρκειας του χρόνου στην ανωμαλία.

Πιοι εκπροσωπεύουν τους παραβάτες και προοθούν την ανωμαλία?, εις βάρος της πολιτείας?, αντιπροσωπευόμενοι νομοταγούς πολίτες εκκμεταλευόμενοι την ασυλία του ΤΙΜΙΟΥ ΞΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΔΡΑΝΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ?

Πιοι είναι οι (ε)ΠΟΜΙΔΑ(κιδες) που διαμαρτύροντεαι???
http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntit...mp;lngDtrID=244
πια υποθυκόχαρτα υπερασπίζονται στη ΣΚΥΡΟ? των παραβατικων της ανωμαλίας?

Τι ? Πως?? Που???Πότε????Γιατί?????Ναι????ΟΧΙΙΙ???ΠΟΤΕΕ??ΤΈΡΜΆ?

ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗ ΛΕΡΟ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗ ΠΡΟΑΓΩΓΟΎΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΜΩΜΑΛΙΑ.

ΠΟΥΣΕ ΘΑΝΑΣΗ!!! ΝΑΤΟ ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ!!!
ΝΑ ΙΣΩΣ! ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ! ΠΕΡΝΟΥΝ ΑΠ' ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΤΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ!!!

Τι να σου κάνει ο πρόεδρος της ΔημοκρατίΑΣ
http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntit...mp;lngDtrID=244
Που νάβρει αποκούμπη??

(...! Και βεβαίως στη δικαιοσύνη δεν είναι επιτρεπτές οι παρεμβάσεις, αλλά η δικαιοσύνη πρέπει να ελέγχεται και να κρίνεται, όταν με τις πράξεις της δημιουργεί δικαιολογημένες σκέψεις ότι δεν συμβάλλει στη διερεύνηση υποθέσεων, που ενδιαφέρουν κυρίαρχα το δημόσιο συμφέρον και την προστασία των πολιτών".)

ΜΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Η ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΡΩΣΟΠΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ, ΟΧΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ, ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΕΙ!!!

ΕΚΤΟΣ ΚΙ ΑΝ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΟΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΥΣ ΕΚΠΡΩΣΟΠΕΙ!!!

ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΗΝΗ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΡΑΚ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΗΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ!!!