Τρίτη, 20 Μαΐου 2008

ΟΤΑΝ Ο ΝΟΜΟΘΈΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΊ ΤΗΝ ΑΝΩΜΑΛΊΑΠΑΡΤΟΥΖΙΑΡΗΔΕΣ ΤΗΣ ΑΡΠΑΧΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ από http://www.pellanet.gr/index.php?com=content&id=102
Ο ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ Βουλευτής Πέλλας και Γραμματέας Αυτοδιοίκησης Ν.Δ. ,ΖΗΤΑ ΝΑ ΛΥΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΛΗΡΩΝ
όπου πλήρως καταγράφεται χρονικά, η κατά συρροή συνεισφορά των "Πολιτικών" προαγωγών της διαφθοράς

Κατέθεσε δε και υπόμνημα
............ στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αλέξανδρο Κοντό στις 9-10-2007 ο κ. Τζαμτζής, ζητώντας την παράταση ισχύος του Νομοθετικού Διατάγματος βάση του οποίου τακτοποιούνται οι μεταβιβάσεις γεωργικών κλήρων που έγιναν ανωμάλως.
Ο κ. Τζαμτζής ζήτησε την παράταση ισχύος του νομοθετικού διατάγματος 3958/1959 που τέθηκε σε ισχύ με το νόμο 3399/2005 ώστε να αντιμετωπιστούν οι περιπτώσεις ανώμαλων δικαιοπραξιών στις μεταβιβάσεις γεωργικών κλήρων που εκκρεμούν στα Ειρηνοδικεία της χώρας και πάρα πολλές από αυτές αφορούν τον Νομό Πέλλας.
Στο υπόμνημα που κατέθεσε ο κ. Τζαμτζής επεσήμανε τα εξής:
« Κύριε Υπουργέ,
Δυνάμει του ΝΔ 3958/1959, άρθρο 15, επετράπη η κύρωση των μεταβιβάσεων γεωργικών κλήρων, οικοπέδων ή οικημάτων που έγιναν μέχρι την ισχύ του νόμου αυτού, κατά παράβαση των διατάξεων της αγροτικής νομοθεσίας, με ορισμένες προϋπόθεσης, όπως αναφέρονται σ’ αυτό. Επειδή το εν λόγω Νομοθετικό Διάταγμα είχε βραχεία διάρκεια ισχύος παρατείνετο εκάστοτε και ειδικότερα:
1.Με το Ν. 666/1977 παρατάθηκε η ισχύς του άνω ΝΔ για τις μεταβιβάσεις των γεωργικών κλήρων που έγιναν ανωμάλως μέχρι τις 31-12-1976 και έτσι παρατάθηκε η ισχύς αυτού για δύο χρόνια, ήτοι μέχρι τις 31-12-1978.
Στη συνέχεια δε, δόθηκε παράταση και πάλι για τα επόμενα δύο χρόνια, με σχετική απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας, ήτοι μέχρι τις 31-12-1980.

2. Με το Ν. 1644/1986 παρατάθηκε η ισχύς του άνω ΝΔ για τις μεταβιβάσεις των γεωργικών κλήρων που έγιναν ανωμάλως μέχρι τις 25-8-1986 και έτσι παρατάθηκε η ισχύς αυτού για δύο χρόνια, ήτοι μέχρι τις 25-08-1988, και
στη συνέχεια δόθηκε παράταση και πάλι για άλλα δύο χρόνια, με την υπ’ αριθμ. 131875 της 21.11/8-12-1988 απόφαση Υπουργού Γεωργίας, ήτοι μέχρι τις 21-11-1990.

3. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 16 του Ν. 3147/2003, που τέθηκε σε ισχύ στις 5.6.2003 ( ΦΕΚ Α’ 135 20030605), παρατάθηκε και πάλι εκ νέου, μετά από 14 περίπου χρόνια, η ισχύς του άνω Ν.Δ. 3958/1959 για τις μεταβιβάσεις γεωργικών κλήρων που έγιναν ανωμάλως μέχρι τις 5-6-2003, για δύο χρόνια, ήτοι μέχρι 5-6-2005
Και τέλος

4. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 9 του Ν. 3399/2005 που τέθηκε σε ισχύ στις 17.10.2005 ( ΦΕΚ Α 255 ), παρατάθηκε και πάλι εκ νέου, η ισχύς του ως άνω ΝΔ 3958/1959 για τις μεταβιβάσεις γεωργικών κλήρων, που έγινε μέχρι τις 17-10-2006, δυναμένης όμως της προθεσμίας να παραταθεί και πάλι με κοινή απόφαση των αρμοδίων Υπουργών, όπως αυτό προβλέπεται ήδη από τον, ως άνω, Ν.3399/2005.

Επειδή είθισται πλέον να παρατείνεται η ισχύς του άνω Ν.Δ. δεδομένου ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ανωμάλως γενομένων δικαιοπραξιών στις μεταβιβάσεις γεωργικών κλήρων.

Επειδή ήδη εκκρεμούν πολλές υποθέσεις επικυρώσεων ανωμάλων δικαιοπραξιών ενώπιον όλων των Ειρηνοδικείων της χώρας και ειδικά των επαρχιών, οι οποίες ( υποθέσεις ), λόγω φόρτου εργασίας των Ειρηνοδικείων έχουν προσδιοριστεί να εκδικαστούν σε πολύ μακρινές δικάσιμους, ακόμη για το έτος 2008.

Επειδή άλλωστε απαραίτητη προϋπόθεση κατά την εκδίκαση αυτών των υποθέσεων είναι μεταξύ των άλλων και η σχετική δήλωση φόρου μεταβίβασης της αρμοδίας ΔΟΥ και επειδή δεν υπάρχει δυνατότης καθορισμού του φόρου από τώρα και μέχρι τις 17-10-2007, οπότε λήγει η παράταση του νόμου, δεδομένου ότι η ισχύς των δηλώσεων φόρου μεταβίβασης για τη μεταγραφή των σχετικών αποφάσεων επί επικυρώσεων είναι 9μηνος.

Γι’ αυτό:
Είναι αναγκαίο να παραταθεί εκ νέου η ισχύς του άνω Ν.Δ. όπως και παλαιότερα γινόταν
, ώστε να τακτοποιηθούν οι μεταβιβάσεις γεωργικών κλήρων, που έγιναν ανωμάλως, και πάντα σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού.»

Για το θέμα αυτό στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα γίνει σύσκεψη με την συμμετοχή της κ. Μαντέλη Διευθύντριας της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης.

Όμως με αυτό τον τρόπο και παρότι βουλευτής παρεμβαίνει πριν την κρίση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου
Καθότι και εν προκειμένου
Αντισυνταγματικός κρίθηκε από το Δ΄ τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας νόμος του 1980 περί χρησικτησίας, ωστόσο το θέμα λόγω σοβαρότητας αλλά και γενικότερου ενδιαφέροντος παραπέμπαι για να κριθεί οριστικώς από την Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου με εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας κ. Γ. Παπαγεωργίου.

Και παρότι δεν είναι συνταγματικώς επιτρεπτή η θέσπιση τέτοιας νομοθετικής ρύθμισης, λαμβάνοντας υπ' όψη την υπ’ αριθμόν 783/2007 απόφασή του ανώτατου δικαστηρίου που κρίνει ότι «δεν είναι συνταγματικώς επιτρεπτή η θέσπιση νομοθετικής ρύθμισης που υπαγορεύεται αποκλειστικώς ή κατά κύριο λόγο από την εν τοις πράγμασι μακροχρόνια αυθαίρετη κατοχή δημοσίων ή δημοτικών ακινήτων και την έλλειψη δυνατότητας ή ενεργού βουλήσεως του κράτους να προασπίσει τα δικαιώματά του που απορρέουν από την κυριότητα, με την τήρηση των προβλεπομένων διοικητικών διαδικασιών».

Αντισυνταγματικά επιβραβεύονται οι καταπατητές
Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε επίσης ότι η βούληση για τακτοποίηση αυτού του είδους των θεμάτων νομοθετικά βοηθά στη νομιμοποίησή τους και «η επιδίωξη ενός τέτοιου σκοπού δεν είναι συνταγματικώς ανεκτή καθώς αντιβαίνει στη συνταγματική αρχή του κράτους Δικαίου, καθώς και στη συνταγματική αρχή της ισότητας, αφού τίθενται σε ευνοϊκότερη θέση έναντι των νομοταγών πολιτών οι αυθαιρετούντες

Και πάντα κατά νου ότι κάτω από την μετεμφυλιακή τρομοκρατία οι φασίστες είχαν πάρει το πάνω τους και σε ζωές και σε περιουσίες και όχι μόνον ιδιωτικές

Αντισυνταγματικά λοιπόν επιβραβεύονται οι αυθαιρετούντες καταπατητές και τίθενται σε ευνοϊκότερη θέση έναντι των νομοταγών πολιτών.

Κάτι τέτοια υπενθυμίζουν το "Ὀ ΛΑΌ Σ ΔΕΝ ΞΕΧΝΆ ΤΙ ΣΗΜΑΊΝΕΙ ΔΕΞΙΆ" σε βάρος KAI της Ν.Δ.


ΟΙ ΠΑΡΤΟΥΖΙΑΡΗΔΕΣ ΤΗΣ ΑΡΠΑΧΤΗΣ
Αυτοί έχουν τα χτένια, και τα γένια διαιώνισης της διαφθοράς.

Αυτό είναι η τροχοπέδη της υγιούς δημοκρατίας όταν Ο ΝΟΜΟΘΈΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΊ ΤΗΝ ΑΝΩΜΑΛΊΑ

Τετάρτη, 7 Μαΐου 2008

Αναπάντητες ερωτήσεις

Αθανασιάδης Ν. Κωνσταντίνος Στοκχόλμη 25 Μαρτίου 2007

ΜόνομοSchlytersvägen 23 12650 Hägersten

Σουηδία

..............................

aaakonstantinos@in.gr

Προς τον Δήμαρχο Σκύρου

Χατζηγιαννάκη Μιλτιάδη

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε

Μετά την από 27/11/06 απάντησή σας επί αιτήσεών μου (5681/4-8-06 και 7426/2/11/06), και το αποσταλέν ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ του πρακτικού 236/2006,

Παρακαλώ όπως
Με εντολή σας στις Υπηρεσίες του Δήμου επί των οποίων προΐστασθε και τις διευθύνετε, και για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων του Δήμου, να μου δοθούν αντίγραφα εντολών προς αυτές, ως και αντίγραφα των αποφάνσεων των υπηρεσιών επί των εντολών σας, για την προάσπιση της Δημοτικής περιουσίας όπως, των αποφάνσεων επί των προσκομισθέντων στοιχείων, (συμβόλαια και δικαστικές αποφάσεις) και εγγράφων, βάση των οποίων.. …Αποφάνθει η υπηρεσία του Δήμου ή ο υπεύθυνος του τμήματος αυτής, εκ των υπηρεσιών του Δήμου, που έλεγξε «..τα προσκομισθέντα στοιχεία (συμβόλαια και δικαστικές αποφάσεις που) απέδειξαν..» (σ.σ. σε συνδυασμό της αναφερόμενης ένορκης βεβαίωσης της 3ης σελίδας του συμβολαίου 3564/89 όπου και το επισυναπτόμενο ιδιωτικό συμφωνητικό) πέραν του πρακτικού της αποφάσεως του 1955 των ορίων της Δημοτικής χορτονομής

και

1) προϊδέασαν τον αντιπρόεδρο Κωστή Ιπποκράτη την αναγκαιότητα, να θέσει προς συζήτηση το 3ο εκτός ημερήσιας διάταξης (30/9/05) θέμα και «…λόγω επικείμενης άμεσης δικαστικής λύσης σε διένεξη μεταξύ ιδιωτών για ιδιοκτησιακούς λόγους...». (σ.σ. εκ. αποσπ. Αποφ. 153/05)

2) προϊδέασαν το δημοτικό συμβούλιο ότι «…η μη λήψη απόφασης πιθανόν θα συμβάλει στην εις βάρος του δήμου έκδοση δικαστικής απόφασης.» (σ.σ. εκ. αποσπ. Αποφ. 153/05)

3) προϊδέασαν Τον Κωστή Αγγελή ότι στη θέση ¨ΝΟΤΕΣ «..τα περιγραφικά όρια αυτής διαφοροποιούνται στο πέρασμα των χρόνων με αποτέλεσμα να αναφύονται έριδες και διενέξεις μεταξύ όμορων ιδιοκτητών αλλά και μεταξύ των κτηνοτρόφων που βόσκουν τα κοπάδια τους στην Δημοτική χορτονομή της περιοχής..» (σ.σ. εκ. αποσπ. Αποφ. 153/05)

4) την υπηρεσία του Δήμου ή και τον υπεύθυνο του τμήματος αυτής εκ των υπηρεσιών του Δήμου που κατέγραψε, έλεγξε, προσκόμισε, και προϊδέασε την επικαλούμενη από τον Αγγελή Δημήτριο «…άποψη την οποία υποστηρίζει και η μαρτυρία του Νικολάου Παναγιώτου…». (σ.σ. εκ. αποσπ. Αποφ. 153/05)

5) την υπηρεσία του Δήμου ή και τον υπεύθυνο του τμήματος αυτής εκ των υπηρεσιών του Δήμου που κατέγραψε, έλεγξε, και προσκόμισε το περιεχόμενο, που προϊδέασε την εισήγηση του δημοτικού συμβούλου κ. Κωστή Αγγελή, βάση της οποίας εισήγησης, η δια ‘‘τυπικούς λόγους’’ ακυρωθείσες από την Επιτροπή του άρθρου 18 αποφάσεις του Δ.Σ. (153/05 και 172/05) λόγοι εξέλειπαν (σ.σ. εκ. αποσπ. Αποφ. 69/06)

6) την υπηρεσία του Δήμου ή και τον υπεύθυνο του τμήματος αυτής εκ των υπηρεσιών του Δήμου που κατέγραψε, έλεγξε, και προσκόμισε το περιεχόμενο των καταγεγραμμένων μαρτυριών ηλικιωμένων κατοίκων που γνωρίζουν την περιοχή (κ. Παναγιώτου Νικόλαος και κ. Μανωλάκης.), όπου πειθόμενος από αυτές προϊδεάθει ο Κωστής Ιπποκράτης (…γιατί πρέπει να δοθεί μια λύση στο θέμα…) (σ.σ. εκ. αποσπ. Αποφ. 69/06)

7) ζητώ πλήρη έκθεση του ισχυρισμού του κ. Κωστή Αγγελή επί των νέων στοιχείων των δεδομένων του Δημάρχου τα οποία δεν ήταν γνωστά στον ίδιο αλλά ούτε και στο Δημοτικό συμβούλιο κατά την λήψη της 172/05 και 69/06 απόφασης, καθώς και του ισχυρισμού του ιδίου κ. Κωστή Αγγελή ότι ‘‘ο Δήμαρχος δεν γνώριζε όσα με απόλυτο και κατηγορηματικό τρόπο ισχυρίζεται ….και επομένως δεν ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο…) (σ.σ. εκ. αποσπ. Αποφ. 110/06)

Το ανωτέρω μετά την υπόδειξη της ομοφώνου αποφάσεως στο σημείο

«..δεν είναι καθ’ ύλην αρμόδιο το Δημοτικό Συμβούλιο να επιληφθεί, αλλά οι υπηρεσίες του Δήμου ..»

ως προς την νομική υπηρεσία

α) ζητώ πλήρη αναφορά, των μέτρων, των ενεργειών, και του αποτελέσματος αυτών, του Νομικού Συμβούλου Ιπποκράτη Αλεξίου, εκ του αρχείου του Δήμου, ως προς την ανατεθείσα εις αυτόν απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής να επιληφθεί του θέματος μέσα από τη δικαιοσύνη, για την «..κατάληψη Δημοτικής έκτασης από τον Εμμανουήλ Μαυρίκο…» ( σ.σ. ένορκη κατάθεση Κύμη 2-11-1999) σε συνδυασμό και με την αποστροφή του Δήμου, να συνταχθεί και να υπερασπιστή τα δίκαια του, μαζί με τον πολίτη που κατάγγειλε εν τόπο και χρόνο, τον παρανόμως εν τόπο και χρόνο τοποθετούμενο φράκτη το καλοκαίρι του 1999. Για τον οποίο παρανόμως εν τόπο και χρόνο το έτος 1999 τοποθετηθέντα φράκτη, το 2005 ο κ. Κωστής Ιπποκράτης «. λόγω επικείμενης άμεσης δικαστικής λύσης σε διένεξη μεταξύ ιδιωτών για ιδιοκτησιακούς λόγους.». και κ. Κωστής Αγγελής κατά τον οποίο «..τα περιγραφικά όρια αυτής διαφοροποιούνται στο πέρασμα των χρόνων με αποτέλεσμα να αναφύονται έριδες και διενέξεις μεταξύ όμορων ιδιοκτητών αλλά και μεταξύ των κτηνοτρόφων που βόσκουν τα κοπάδια τους στην Δημοτική χορτονομή της περιοχής στη θέση ¨ΝΟΤΕΣ, αισθάνθηκαν την ανάγκη να προκαλέσουν την ομόφωνη απόφαση 153/05.

β) ζητώ πλήρη αναφορά του ιστορικού των μέχρι σήμερα, μέτρων, και ενεργειών, και του αποτελέσματος αυτών, ως προς την από μέρους του Δικηγόρου του Δήμου Σκύρου αντιμετώπισης της ‘‘κύριας παρέμβασης-ανταίτησης’’, των κ.κ. θυγατέρων του εκλιπόντος Μαυρίκου και κατά του Δήμου, καθότι είμαι δια τον ίδιο λόγω εμπλεκόμενος και εγώ, ως εκ της από κοινού στρεφόμενοι., κατά εμού αλλά και του Δήμου δια της ‘‘κύριας παρέμβασης-ανταίτησης’’ των.

γ) Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για τα μέτρα προστασίας και την αντιμετώπιση, από το Δημοτικό Συμβούλιο (Δήμο), των καταπατητών της Δημοτικής χορτονομής, μετά και την δημόσια παραδοχή, κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου την 11-11-2006,

από την κ. Μπονάτσου (..δε βλέπουμε τίποτε άλλο για πάντε στον Αι Γιάννη, τον Φέρε Κάμπο την Αλεξάνδρα …μόνο εμείς είμαστε καταπατητές! μόνο εμείς! μόνο εμείς!…)

και την επισφράγιση της επίγνωσης του διαχρονικά αυτού γεγονότος από τον Δημοτικό σύμβουλο κ. Παρτουρή (..όπου και να ‘χουμε πάει την έχουν καταπατήση..) σε συνδυασμό δε, και με την Κύρια παρέμβαση ανταίτηση της ιδίας κς. Μπονάτσου, και κατά του Δήμου Σκύρου.


Καθότι και «…Επειδή για την υπόθεση αυτή εκκρεμεί αίτηση Δημότη από 29.9.2003
αριθμός πρωτ. 3760,…» (σ.σ. εκ της εισηγήσεως του κ. Κωστή Αγγελή του πρακτ. Της απόφασης 110/06)


Με εκτίμηση

Αθανασιάδης Ν. Κωνσταντίνος

Τα πάντα έχουν ειπωθεί 11-11-2006

11-11-2006


Ιπποκράτης

08.10…λοιπόν τώρα υπάρχει μια αίτηση να προηγηθεί το δημοτικό θέμα αίτηση Αθανασιάδη Κωνσταντίνου


Το Δημοτικό συμβούλιο κάνει δεκτή την πρόταση να προηγηθεί το θέμα. νμ.11


Δήμαρχος

08.50…Να κάνω μια πρόταση?

Επειδή υπάρχει μια δικαστική εξέλιξη, μια δίκη, ….


Αθανασιάδης..

23.25 ---Κοιτάξτε να δείτε, εδώ γράφει και λέει ότι λ.χ. ο κ. Αγγελής σε ένορκη βεβαίωσή του που έχει κάνει το 99, τότε που έγινε και η καταπάτηση και κάποιος πολίτης που ταλαιπωρήθηκε, και τελικά δε βρήκε καμιά ανταπόκριση, στην ένορκη βεβαίωση του λοιπόν στην Κύμη λέει το εξής «πράγματι βεβαιώνω ότι στη θέση ¨Νότες¨ του Δήμου Σκύρου έγινε κάποια κατάληψη Δημοτικής έκτασης από τον (σ.σ. τάδε τάδε) και ήδη με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Σκύρου ανατέθηκε στον νομικό σύμβουλο του Δήμου Ιπποκράτη Αλεξίου να επιληφθεί του θέματος μέσα από την Δικαιοσύνη.

---Λοιπόν εγώ θέλω τώρα από το φάκελο να μου πει ο Δήμος, έχει προχωρήσει αυτή η υπόθεση? ή δεν ενδιαφερθήκαμε καθόλου! Αυτό θέλω.

---Στο άλλο που λέει στο 153 εισήγηση της απόφασης (σ.σ. διακόπτομε από τον Κωστή Αγγελή)


Κωστής Αγγελής

Αυτά κ. Αθανασιάδη συγνώμη! Αυτά δεν είναι…., δεν αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο εάν έχει κάνει ενέργειες ο Δήμος νομικές ή όχι!....


Αθανασιάδης

Δεν καταλάβατε! Εγώ ζητάω το αποτέλεσμα των ενεργειών,


Κωστής Αγγελής

Ε ναι!


Αθανασιάδης

Έγινε κάτι?


Κωστής Αγγελής

Αυτό δεν είναι απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου…


Αθανασιάδης

24.38…Μα δεν μιλάμε για απόφαση, εγώ ζητάω.., δε ζητάω απόφαση! Εγώ ζητάω να με ενημερώσει! έχει γίνει κάτι ή όχι!

Όταν βγαίνουμε στο μπαλκόνι και για τον προεκλογικό αγώνα λέμε! έκανα το τάδε το τάδε το τάδε, λέμε κάναμε, το θα θα θάνουμε, Ε! ζητάω λοιπόν τι έγινε πάνω σ αυτές τις αποφάσεις που παρθήκανε?

Γιατί έχει να κάνει με την περιουσία του Δήμου!

Και πολλά άλλα έχουν να κάνουν με τις έριδες που αναφύονται μεταξύ….!

Τις έριδες δεν τις δημιουργούμε όμως για να αναφύονται και να βάζουμε μετά τον κόσμο να τσακώνετε!

Παίρνουμε την πολιτική ευθύνη και στεκόμαστε στο ύψος μας..


Μπονάτσου.

25.22….Να διορθώσω τον κύριο θέλω, το οποίο, δεν έχει γίνει καμιά καταπάτηση της χορτονομής, ούτε έχουμε πάρει από τον Δήμο έστω και ένα μέτρο.

Πάνω σ’ αυτό έγινε δικαστήριο, ήτανε μάρτυρας ο πρώην Δήμαρχος ο Μήτσος ο Αγγελής, που και γι’ αυτό το κερδίσαμε.. έχουμε δικαστική απόφαση ότι δεν έχει γίνει καμία καταπάτηση……

Ο κύριος δεν έχει τι δουλειά να κάνει προφανώς…. Και συνέχεια (ενοχλεί?) τα Δημοτικά συμβούλια


Παρτουρής Δημ. Συμβ

26.01…έχει πάρει την απαλλοτρίωση?


Αθανασιάδης

26.02…λοιπόν, τέλος πάντων, τώρα αυτό θα το βάλετε και θα πάτε στα δικαστήρια, τώρα ρωτάω το άλλο!


κ Μπονάτσου

26.07…Σας έχουμε πάει!


Δήμαρχος

26.12.. εγώ δεν θέτω θέμα ............ νομίζω πλέον ότι έχουμε φτάσει κοντά στο τέλος, ας περιμένουμε εντός του Δεκεμβρίου θα έχουμε κάνει…..


Αθανασιάδης

26.45…δηλαδή που στηρίζετε, σε πια στοιχεία θα στηριχθεί αυτός ο τοπογράφος, ο μηχανικός που θα κάνει το σχέδιο? Στην απόφαση του 1955?


Δήμαρχος

ΑΥΤΗ! ΝΑΙ!!!


Αθανασιάδης

Τι δέχεστε?


Δήμαρχος

ΒΕΒΑΙΩΣ!!!


Αθανασιάδης

Δε μπορεί να τι δέχεσθε όμως από έναν (σ.σ. πρώην) αντιδήμαρχο, από τι στιγμή που λέει ότι…


Δήμαρχος

«Σας παρακαλώ, υπάρχει ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που λέει, αποδεχόμαστε τα όρια της απόφασης του 1955 και πρέπει να γίνει οριοθέτηση, αυτή λοιπόν την απόφαση την ομόφωνη του δημοτικού συμβουλίου, είναι θέμα ημερών να υλοποιηθεί και να τελειώνουμε».


Αθανασιάδης

27.21…από τι στιγμή όμως (σ.σ. αυτή), εγώ (σ.σ. εμένα) με ικανοποιεί η απάντηση αυτή που λέτε!!! Βάζω όμως το ερώτημα, αυτά τα όρια του 1955 πρώτη φορά αναγνωρίζονται από τον Δήμο?

Και έχει μια σφαιρική, γεωγραφική, φωτογραφική εικόνα ο Δήμος για τα όρια αυτά?

Και αν τα είχε? Αν τα είχε αυτά τα όρια, πως μπορεί να αμφισβητεί ότι ο φράχτης αυτός που περικλείει πέρα των πλαστών ορίων, το δικό μου κτήμα το νότιο, και δεν το κατοχυρώνει να το υποστηρίξει! ΝΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΟΡΤΟΝΟΜΗ! Κι’ αν κάποια διαφορά έχουνε είναι από την άλλη μεριά της βουνοκορφής, όχι όμως στο τμήμα.

Δεν ξέρω αν ακούστηκα και έγινα αντιληπτός, αλλά τέλος πάντων, εδώ σ’ αυτή την περίπτωση αν είναι έτσι το παίρνω επί λέξη, παραιτούμαι! Από κει και πέρα οτιδήποτε άλλο έχω θα λυθεί αλλού.

Αλλά είμαι πληγωμένος γιατί αυτά που είπα τελευταία «από τι στιγμή που ο Δήμος τα αναγνωρίζει τα όρια αυτά» δεν θα ‘πρεπε να αμφισβητήσει την παρέμβαση ανταίτηση κατά του Δήμου τουλάχιστον στο τελευταίο δικαστήριο για να ‘μαστε (σ.σ. εντάξει) να μπαίνουν οι πολιτικοί σε μια σωστή θέση, και σας ευχαριστώ!


Δήμαρχος

28.51…δεν αμφισβήτησα απλούστατα είπα …..


κ Μπονάτσου


Παρτουρής Δημ. Συμβ.

32.19… Εγώ τώρα να πω κι’ ένα άλλο μαζί με την απόφαση πάμε πάμε μόνο για τη μάντρα αυτή στα δικαστήρια … υπάρχουν κι’άλες…και πρέπει κάποτε να τελειώνουμε μ’αυτές.......


κ Μπονάτσου

32.39…μόνο εμείς είμαστε καταπατητές


Παρτουρής Δημ. Συμβ.

32.42…Όπου και να ‘χουμε πάει την έχουν καταπατήσει


κ Μπονάτσου

32.45…δε βλέπουμε τίποτε άλλο, για πάτε από τον Αι Γιάννη, τον Φέρε Κάμπο, την Αλεξάνδρα τον Άγιο Δημήτριο….

Μόνο εμείς είμαστε καταπατητές! μόνο εμείς! μόνο εμείς!


Αθανασιάδης

32.59…Αποχωρώντας θέλω να πω μόνο, ότι με δικιά μου πρωτοβουλία και ενδιαφέρων που υπάρχει και υποστήριξη, έχει γίνει ήδη φωτογραφικά, με μία απόκλιση 3% 5%, βάση των ορίων της Δημοτικής χορτονομής, όλη η Δημοτική χορτονομή, δυστυχώς δεν το ‘χα μαζί μου να σας το αφήσω αλλά θα το φέρω στο κ. τοπογράφο

Και βεβαίως όμως, και αποχωρώ, αυτό που ζητάω, βάση ποιόν συμβολαίων, που αποδεικνύουνε και ποιών δικαστικών αποφάσεων, όταν τα αναφέρουνε, πρέπει να υπάρχουν και σαν έγγραφα αντίγραφα στον Δήμο τα θέλω.


Δήμαρχος

34.00…Και βάση ποιανού διατάγματος περιήλθε αυτή η χορτονομή στο Δήμο, από τη μονή του Αγίου Δημητρίου.


Αθανασιάδης .....


Δημόσια παραδοχή καταπάτησης

Αρ. πρωτ. 7686/6 Προς

ΑΙΤΗΣΗ Τον κ Δήμαρχο Σκύρου


Του

Αθανασιάδη Ν. Κωνσταντίνου

Μόνομου Schlytersvägen 23 12650 Hägersten

Σουηδία

..................................

aaakonstantinos@in.gr


ΕΝΤΑΥΘΑ


Παρακαλώ όπως εις τα πρακτικά της συζήτησης του θέματος «αίτηση Αθανασιάδη», στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 11/11/2006, να περιληφθεί και να καταγραφούν, τοποθετήσεις των συμμετεχόντων και άμεσα ενδιαφερόμενων κατά την συζήτηση του θέματος, όπως,


Στο σημείο

Η κ. Μπονάτσου. (….δεν έχει γίνει καμιά καταπάτηση της χορτονομής, ούτε έχουμε πάρει από τον Δήμο έστω και ένα μέτρο.

Πάνω σ’ αυτό έγινε δικαστήριο, ήτανε μάρτυρας ο πρώην Δήμαρχος ο Μήτσος ο Αγγελής, που .. γι’ αυτό το κερδίσαμε.. έχουμε δικαστική απόφαση ότι δεν έχει γίνει καμία καταπάτηση…)


Σε άλλο σημείο

Δήμαρχος (…νομίζω πλέον ότι έχουμε φτάσει κοντά στο τέλος, ας περιμένουμε εντός του Δεκεμβρίου θα έχουμε κάνει την οριοθέτηση της χορτονομής…)

Αθανασιάδης(...σε πια στοιχεία θα στηριχθεί αυτός ο τοπογράφος, ο μηχανικός που θα κάνει το σχέδιο? Στην απόφαση του 1955?)

Δήμαρχος (..ΑΥΤΗ! ΝΑΙ!!!..)

Αθανασιάδης (..Τι δέχεστε?...)

Δήμαρχος (…ΒΕΒΑΙΩΣ!!!...) (..υπάρχει ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που λέει, αποδεχόμαστε τα όρια της απόφασης του 1955 και πρέπει να γίνει οριοθέτηση, αυτή λοιπόν την απόφαση την ομόφωνη του δημοτικού συμβουλίου, είναι θέμα ημερών να υλοποιηθεί και να τελειώνουμε…)

Καθώς και στο σημείο

Παρτουρής Δημ. Συμβ. (…Εγώ τώρα να πω κι’ ένα άλλο μαζί με αυτή την απόφαση πάμε πάμε μόνο τη μάντρα αυτή στα δικαστήρια…υπάρχουν κι’άλες…και πρέπει κάποτε να τελειώνουμε μ’αυτές)

κ Μπονάτσου (…μόνο εμείς είμαστε καταπατητές…)

Παρτουρής Δημ. Συμβ. (…Όπου και να ‘χουμε πάει την έχουν καταπατήσει…)

κ Μπονάτσου

(…δε βλέπουμε τίποτε άλλο για πάντε από τον Αι Γιάννη, τον Φέρε Κάμπο, την Αλεξάνδρα….

Μόνο εμείς είμαστε καταπατητές! μόνο εμείς? μόνο εμείς?..),


Καθότι ως προσκεκλημένος και συμμετέχων ήμουν αυτήκοος των λεχθέντων και κατεγραφέντων εν τόπο και χρόνο.


Σκύρος 14/11/2006

Με εκτίμηση
Σάββατο, 3 Μαΐου 2008

ΠΡΟΣ Διευθ. Δικ. Λειτ. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ

Αθανασιάδης Ν. Κωνσταντίνος Προς την

Schlytersvagen 23 ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΔIΚΗΓΟΡIΚΟΥ ΛΕIΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ,

12650Hägersten ΣΥΜΒΟΛΑIΟΓΡΑΦΕIΩΝ, ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕIΩΝ ΚΑI ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓIΚΩΝ ΓΡΑΦΕIΩΝ

...............................

Τλ. 00468187497

E-mail aaakonstantinos@in.gr Αριθμ. Πρωτ.127937 8/11/2006

Παρακαλώ όπως ελέγξετε ως προς τα του έννομου της μεταφοράς και μεταγραφής των αναγραφόμενων ορίων της Εν Σκύρω 21-12-1989 αριθμ.3564 λαβούσα χώρα Συμβολαιογραφικής πράξης εξ αδιαιρέτου «χορτονομής », και προτρέψετε, τον πρώην συμβολαιογράφο και δικηγόρο, κ. Βαθάκο Γρηγόριο, νυν υποθηκοφύλακα, υποθηκοφυλακείου Σκύρου να επαναφέρει στην τάξη τους κληρονόμους αυτής , εις τα της υπ’ αρ. 2793/21-10-1987 ενόρκως βεβαιωθέντα όρια υπό των κ.κ.,

1)Ναπολέωντα Ξανθούλη του Εμμανουήλ και της Αμέρισσας,

2)και Γεώργιου Μαυρίκου του Δημητρίου και της Μαρίας,

όπως αυτά από κοινού συνέταξαν

α)Ο μεν Ναπολέων Ξανθούλης του Εμμανουήλ και της Αμέρισσας, δια την σύζυγο του Μαρία

β)Ο δε Γεώργιος Μαυρίκος του Δημητρίου και της Μαρίας δια τους υιούς αυτού, Σταμάτιο Μαυρίκο και Δημήτριο Μαυρίκο,

οι οποίοι και ενόρκως επιβεβαίωσαν, ενώπιον του ως άνω αναφερόμενου συμβολαιογράφου.

Και οι οποίοι δήλωσαν ότι θέλουν, και έδωσαν όρκο ενώπιον του πρώην συμβολαιογράφου και δικηγόρου, κ. Βαθάκο Γρηγόριο, νυν υποθηκοφύλακα, υποθηκοφυλακείου Σκύρου ότι

α) ‘‘...το έτος 1966 δια του από 10 Ιανουαρίου 1966 ιδιωτικού συμφωνητικού, προέβησαν στην διανομή της εις θέσιν «Καλόμαστος» της Ν. Σκύρου υφιστάμενης χορτονομής...’’

β) ‘‘...ο εξ ημών (αυτών) πρώτος, έλαβε .....το βορειοανατολικό ....ενώ ο εξ ημών δεύτερος το νοτιοδυτικό... όπως λεπτομερώς τα τμήματα αυτά περιγράφονται και διαχωρίζονται...’’

γ) ‘‘...και δήλωσαν άς είναι ο Θεός Μαζί μας και το ιερό του Ευαγγέλιο...’’

τα οποία εξωτερικά μεν περιγραφικά όρια συντρέχουν γενικώς στην αλληλουχία των συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης των

Εν Αθήναι 31-05-1927 αριθμ. 378 πωλητήριο συμβόλαιο

Εν Πειραιεί 05-07-1941 αριθμ. 170 προικοσύμφωνο συμβόλαιο

Εν Σκύρω 05-10-1965 αριθμ.3810 πωλητήριο συμβόλαιο (δεν περιγράφονται αλλά ρητώς παραπέμπει

τα όρια στο Εν Πειραιεί 05-07-1941 αριθμ.170)

Εν Σκύρω 10-01-1966 ιδιωτικό συμφωνητικό (Περιγράφονται λεπτομερώς και ανταποκρίνονται με

την προέλευση των Εν Πειραιεί 05-07-1941 αριθμ.170)

Εν Σκύρω 21-10-1981 αριθμ.1167 γονική παροχή (δεν περιγράφονται αλλά ρητώς παραπέμπει τα όρια (200 στρέμματα) την προέλευση των Εν Πειραιεί 05-07-1941 αριθμ.170)

Εν Σκύρω 30-12-1982 αριθμ.1514 γονική παροχή (δεν περιγράφονται αλλά ρητώς παραπέμπει τα όρια (200 στρέμματα) στο στην προέλευση των Εν Πειραιεί 05-07-1941 αριθμ.170)

Και εν τέλει και εις το

Εν Σκύρω 21-10-1987 αριθμ.2793 ενόρκου βεβαιώσεως , συναπτόμενου και του εκ του 1966 ιδιωτικού συμφωνητικού, διό και εσυνετάχθει υπό του πρώην συμβολαιογράφου και δικηγόρου, κ. Βαθάκο Γρηγόριο, και νυν υποθηκοφύλακα υποθηκοφυλακείου Σκύρου, και ενώπιον του δοθείσα και αποδεχθείσα υπ’ αυτού, ένορκου βεβαιώσεως, των

1)Ναπολέωντος Ξανθούλη του Εμμανουήλ και της Αμέρισσας, και

2)Γεώργιου Μαυρίκου του Δημητρίου και της Μαρίας,


Καθότι τα περιγραφικά «νοτιοδυτικά» εξωτερικά όρια των ως άνω συμβολαίων, είναι ασυμβίβαστά και εξ αντικειμένου πλασματικά και μη ανταποκρινόμενα με την πραγματικότητα των πράξεων εξ ων συνετέθυσαν, προέλευσης των,

με την Εν Σκύρω 21-12-1989 αριθμ.3564 λαβούσα χώρα Συμβολαιογραφική πράξη (250 περίπου στρμ.) του πρώην συμβολαιογράφου και δικηγόρου, κ. Βαθάκου Γρηγόριου, και νυν υποθηκοφύλακα, υποθηκοφυλακείου Σκύρου, ως προς τη λεπτομερώς κατά θέση και όρια περιγραφείσας έκτασης της χορτονομής, του ιδιωτικού συμφωνητικού του συναπτόμενου εις την εκ του ιδίου συνταχθείσα βεβαιώσεως και ενώπιον του δοθέντος όρκου υπό των

1)Ναπολέωντα Ξανθούλη του Εμμανουήλ και της Αμέρισσας,

2)και Γεωργίου Μαυρίκου του Δημητρίου και της Μαρίας


Η προτροπή εκ μέρους της ΔIΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔIΚΗΓΟΡIΚΟΥ ΛΕIΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ, ΣΥΜΒΟΛΑIΟΓΡΑΦΕIΩΝ, ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕIΩΝ ΚΑI ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓIΚΩΝ ΓΡΑΦΕIΩΝ

προς τον πρώην συμβολαιογράφο και δικηγόρο κ. Βαθάκο Γρηγόριο, νυν υποθηκοφύλακα, υποθηκοφυλακείου Σκύρου, με την απόδοση εν τέλει και ευθύνης εις όποιον του αναλογεί, να επαναφέρει στην τάξη, τα του ως προς το έννομο της μεταφοράς της μεταγραφής, των αναγραφόμενων περιγραφομένων ορίων της εξ αδιαιρέτου «χορτονομής », όπως αυτά επιβεβαίωσαν εις την υπ’ αρ. 2793/21-10-1987 ως συμπράξας στη σύνταξη του ως άνω συμβολαίου, λαμβανομένου υπ’ όψιν και του προσαπτόμενου ιδιωτικού Συμφωνητικού, στην υπ’ αρ. 2793/21-10-1987 και από κοινού ένορκη βεβαίωση και συναπτόμενη και εις την Εν Σκύρω 21-12-1989 αριθμ.3564 λαβούσα χώρα Συμβολαιογραφική πράξη, θα συνεισέφερε τα μέγιστα στον αφανισμό μιας πρωτογενούς αιτίας τοπικής πρωτοβάθμιας διαφθοράς, η οποία συμπαρασύρει από και προς πάσα κατεύθυνση πολίτες, υπαλλήλους ιδιώτες, αλλά και του δημοσίου, σε διάφορα κλιμάκια.

Και τούτο καθότι εις τα πλοκάμια της διαπλοκής δια την νομιμοποίηση άνομων συμφερόντων εις βάρος του Δήμου του Δημοσίου και ιδιωτών συμπαρασύρονται στη διαφθορά και τοπικοί αιρετοί εκπρόσωποι και παράγοντες της τοπικής κοινωνίας

Δημιουργεί δε και αρρυθμίες στο χώρο της δικαιοσύνης με δραματικά επακόλουθα στο χώρο αυτής, ως και εν τέλει δια το εύρυθμο της ευνομούμενης πολιτείας

Καθότι η

1)‘‘…Η ως άνω με πάσα λεπτομέρεια περί τη θέση και όρια περιγραφείσα ”μάνδρα” ή ”χορτονομή” μου,..’’ (σ.σ. κατατεθείσα υπ’αριθ.114/97 ΑΓΩΓΗ στο κατάστημα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδος του δικηγόρου Παπαγεωργίου Γεωργίου εις την υπ’ αυτού και δια λογαριασμό του πελάτη του Εμμανουήλ Μαυρίκου του Μαυρίκου, ώς και η,

2) ‘‘…Τη λεπτομερώς κατά θέση και όρια περιγραφείσα έκταση (χορτονομή)..’’(σ.σ. κατατεθείσα υπ’αριθ.194/2005 ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΑΝΤΑΙΤΗΣΗ,), στο κατάστημα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδος του δικηγόρου των Δημητρίου Καρβέλη, εις την υπ’ αυτού και δια λογαριασμό των πελατισσών, θυγατέρων και κληρονόμων του Εμμανουήλ Μαυρίκου, κατά και του Δήμου Σκύρου

3)τα εντός των εγνωσμένων ορίων και σημείων εκτάσεως της, εκ της πρωταρχικός προελθούσης, κατόπιν διαμοιρασθείσας, αλλά ουδέποτε τοπογραφηθείσας χορτονομής, το

4) « ...ή όσης εκτάσεως και αν είναι πλέον ή έλλατον...», εις το υπό του κ. Βαθάκου Γρηγόριου συνταχθέντος συμβολαίου 3564/89, και τούτο δε ως και προς την υπ’αριθ.194/2005 ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΑΝΤΑΙΤΗΣΗ, και κατά του Δήμου Σκύρου εις την οποία ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΑΝΤΑΙΤΗΣΗ κατά του Δήμου Σκύρου επικαλούνται ίδιον ιδιωτικό δικαίωμα βοσκής θρεμμάτων επί αλλότριου εδάφους 245.000 τμ., «η όσης εκτάσεως και αν είναι πλέον η έλαττον», στην εντός των εγνωσμένων ορίων και σημείων εκ της πρωταρχικός προελθούσης, κατόπιν διαμοιρασθείσας, αλλά ουδέποτε τοπογραφηθείσας χορτονομής,

θα επεξηγούσε τα όρια αυτής, εις τους εν τόπο και χρόνο συμβάλλοντες και συμμετέχοντες, επεκταθέντες, και συναποδέκτες κληρονόμους των πλασματικών ορίων της «χορτονομής»


Διότι αυτοί μέσω εξωδίκου δηλώσεως-προσκλήσεως των, (αλλά και προτροπή του συμβολαιογράφου Γρηγορίου Κων/νου Βαθάκου ‘‘κοίτα να τα βρεις μαζί τους’’), έκαστη εκ των κληρονόμων θυγατέρων, ως ανωτέρω, ηθέλησαν,

«προβείτε σε συνεννόηση μαζί μας για σύνταξη πράξης καθορισμού ορίων των ιδιοκτησιών μας αναφορικά τόσο με την έκταση όσο και τα όρια του ακινήτου σας σε σχέση με την ιδιοκτησία μας»,

Διότι μέσω κατατεθείσας κύριας παρέμβασης-ανταίτησης 194/2005 την 11/10/2005 από τους κληρονόμους στο μονομελές πρωτοδικείο Χαλκίδας, ηθέλησαν να δημιουργήσουν νομικό άλλοθι, αποσκοπούσες και σκοπεύουσες δια τούτης της προσπάθειάς των, να νομιμοποιήσουν και το ήδη στον εαυτό τους προσπορισθέν περιουσιακό όφελος, ως δε δήλωσαν έκαστη εις τον συμβολαιογράφο, με ατομική ευθύνη, εμπίπτουν στο Ν.1599/1986 παρ.6 του άρθρου 22, καθότι με αναληθής ισχυρισμούς προσπάθησαν με μεταξύ μας καθορισμό των ιδιοκτησιών μας, να νομιμοποιήσω αναδρομικώς το ήδη προσπορισθέν και οικιοποιηθέν όφελός των εις βάρος του Δήμου Σκύρου μη καταβάλλοντας τίμημα εισδοχής και βόσκησης των σφαχτών εντός των ορίων της δημοτικής «χορτονομής», καθώς και εις βάρος των ειρηνόφιλων και πράων ποιμένων που συνεχίζουν να πληρώνουν τίμημα εισδοχής και βόσκησης των θρεμμάτων τους χωρίς να έχουν πρόσβαση εις τον χώρο της δημοτικής «χορτονομής».

Τελεσίδικα δε ξευτελίζετε κάθε έννοια των αξιών της ευνομούμενης πολιτείας, και της αξιοπρέπειας των ειρηνόφιλων και πράων στη μέγιστη πλειοψηφεία κατοίκων της νήσου Σκύρου.


Με εκτίμηση δια το δίκαιο έργο που επιτελείτε.


Στοκχόλμη 12/10/2006

..................................................

Αθανασιάδης Ν. Κωνσταντίνος


Αριθμ. Πρωτ.127937 8/11/2006 του ως άνω εγγράφου

Συνημμένα Συμβόλαιο 3564 21/12/1989

Ένορκη Βεβαίωση 2793 21/10/1987

Ιδιωτικό Συμφωνητικό 10/01/1966

Ένορκη β.β. Αγγελή 02/11/1999

Κυρ. Παρέ/ση-Αντ/ση 194/05 11/10/2005

Περί σημείων των ορίων 15/07/2006

Όρια συμβ. 1927 και σχδ. καταπάτησης