Κυριακή, 6 Φεβρουαρίου 2011

Μια σκηνοθεσία εμπαιγμού της Εκκλησίας του Δήμου Σκύρου.


10 Οκτωβρίου 2007 Αθωωτική απόφαση υπέρ των καταπατητών (Α05/3832 Τριμ Πλ Χαλκίδας
http://stoixeiadiaplokis.blogspot.com/2008/06/blog-post_28.html

12 Μαίου 2008 Δημαρχιακή Επιτροπή (αρ. απ. 94/08)
Τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής λαμβάνοντας υπ΄ όψη την εισήγηση του ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ του Δήμου κ. Μ..., αποφασίζουν ομόφωνα και εισηγούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο, το δικαίωμα περίφραξης δασικών εκτάσεων κατ΄ εξαίρεση, με έγγραφη άδεια που χορηγείται ατελώς από το Δήμο (αρθρο 29 πρακτ. Δ.Ε.), ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΙΤΛΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΟΡΤΟΝΟΜΗΣ (αρθρο 30 πρακτ. Δ.Ε.)

6 Ιουλίου 2008 Δημοτικό Συμβούλιο (αρ. Απ, 132/08)
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζοντας κατά πλειοψηφία αποδέχεται την πρόταση της Δημαρχιακής Επιτροπής για το δικαίωμα περίφραξης δασικών εκτάσεων με έγγραφη άδεια που χορηγείται ατελώς από το Δήμο, (το αρθρο 29 πρακτ. Δ.Ε συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο 28 του πρακτικού της συνεδριάσεως του Δ.Σ.) .κατ΄ εξαίρεση ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΙΤΛΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΟΡΤΟΝΟΜΗΣ (το αρθρο 30 του πρακτ. Της Δ.Ε. συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο 29 του πρακτικού της συνεδριάσεως του Δ.Σ.)

Τα προτεινόμενα άρθρα 29 και 30 εκ του πρακτικού της Δημ. Επιτροπής. προς το Δημ. Συμβούλιο, επικαιροποιημένα στο σύνολο των άρθρων του Κώδικα των Τοπικών Κανονιστικών Διατάξεων συμπεριελήφθησαν στα άρθρα 30 και 31

Στις 12 Ιουλίου 2008 (μετά μια εβδομάδα) Άσχετα με το κατ΄ εξαίρεση δικαίωμα περίφραξης δασικών εκτάσεων από τους έχοντας τίτλους ιδιοκτησίας χορτονομής ξεσπά η μεγάλη πυρκαγιά στη Σκύρο που παρ΄ ολίγον να κάψει και τα βότσαλα της Πετρίτσας

25 Αυγούστου 2008 Ανακοίνωση Δημάρχου (αρ. απ. 7418/08)
Στο πλαίσιο του προγράμματος αντιπυρικής προστασίας ο Δήμαρχος αναφαίρετε στο πρόβλημα των περιφράξεων ενημερώνοντας για την από 1 Σεπτεμβρίου 2008 έναρξη έργων αντιπυρικής προστασίας
Κάτι το οποίο όμως πριν δυόμιση μήνες (12 Μαίου 2008 Δ.Ε.) ΠΕΡΑΝ ΠΟΥ προϊδέασε την πολιτικά αναδρομική τους νομιμοποίηση, αλλά ΠΡΟΚΑΤΕΒΑΛΕ και ΕΝΑ δικονομικό ΑΘΩΩΤΙΚΟ ΕΧΕΓΓΥΟ υπέρ των παραβατικών ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΩΝ σ΄ αυτή την ανωμαλία,

17 Σεπτεμβρίου 2008 Δυσχέρειες αναδόχου “Έργα αντιπυρικής προστασίας” (εισ αρ. πρ. 8029/08)
Η ανάδοχος εταιρία για τα “Έργα αντιπυρηνικής προστασίας ” (ΔΑΣ/ΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-8/9.2008) πληροφορεί το Δήμο για το εμπόδιο των περιφράξεων στην εκτέλεση του έργου.
Το άρθρο παραμένει εν ισχύ!

17 Σεπτεμβρίου 2008 Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δασ, Αλιβερίου και Δ/νση Δασών (αρ. πρ. 8051/08).
Ο Δήμαρχος δια του δασολόγου, υπάλληλου του Δήμου, με κοινοποίηση εγγράφου και προς την Δ/νση Δασών, ζητά από το Δασ/χειο Αλιβερίου τη λήψη άμεσων ενεργειών, .
Το άρθρο παραμένει εν ισχύ!

24 Σεπτεμβρίου 2008
Με εντολή ΓΓΠΣΕ Δ/ντη Δασών. Περιφέρειας. Ανδρέα Παπανδρέου (αρ. πρ. 4485/08-9-24)
Ο Δ/ντης Δασών με έγγραφό του προς το Δ/χειο Αλιβερίου, και κοινοποίηση αυτού προς τη Δ/νση Δασών Ευβοίας-Χαλκίδα και Δήμο Σκύρου, ζητά από το Δ/χειο Αλιβερίου να επιληφθεί του θέματος άμεσα, με τη λήψη μέτρων.
Το άρθρο παραμένει εν ισχύ!

26 Σεπτεμβρίου 2008 Ο Δήμαρχος ενημερώνει και πάλι το Δασ, Αλιβερίου (αρ. πρ. 8272/08)
Ο Δήμαρχος δια του δασολόγου, υπάλληλου του Δήμου, επανέρχεται και πάλι με έγγραφό του προς το Δασ/χειο Αλιβερίου ζητώντας τη λήψη άμεσων ενεργειών
Το άρθρο παραμένει εν ισχύ!

29 Σεπτεμβρίου 2008
Το από 24/9/08 έγγραφο 4484/08 του Δ/ντη Δασών, εισερχόμενο στο Δήμο Σκύρου λαμβάνει αρ. πρ. 8301/08-9-29
Το άρθρο παραμένει εν ισχύ!

10 Νοεμβρίου 2008 Ο Δήμαρχος ενημερώνει τον Δ/ντη Δασών (αρ. πρ. 9183/09-11-10)
Ο Δήμαρχος δια του δασολόγου, υπάλληλου του Δήμου ενημερώνει τον Δ/ντη Δασών ως προς τα μέτρα που έλαβε το Δασαρχείου Αλιβερίου κατά την επίσκεψή του στη Σκύρο,
Το Δασαρχείο ζήτησε
α) τα ονόματα των ιδιοκτητών των περιφράξεων
β) τα τοπογραφικά διαγράμματα αυτών των περιφράξεων
Το Δασαρχείο έλαβε
α) τα ονόματα των ιδιοκτητών όπως και αεροφωτογραφίες με σημειωμένα τα σημεία στα οποία υπάρχουν περιφράξεις, έχουν ήδη σταλεί στο Δασαρχείο.
Ο Δήμος αδυνατεί
β) Τα τοπογραφικά διαγράμματα είναι αδύνατον να συνταχθούν από το Δήμο Σκύρου.
Ο Δήμος παρακαλεί το Τμήμα Σχεδ. Δασικής Ανάπτυξης της Δ/νσης Δασών Πἔρ. Στ. Ελ. Για τις δικές της ενέργειες.
Το άρθρο παραμένει εν ισχύ!

14 Νοεμβρίου 2008
Με εντολή ΓΓΠΣΕ Δ/ντη Δασών. Περιφέρειας. Ανδρέα Παπανδρέου (αρ. πρ. 5398/08-11-14)
Ο Δ/ντης Δασών με έγγραφό του προς το Δ/χειο Αλιβερίου, και κοινοποίηση αυτού προς το Δήμο Σκύρου, διαβιβάζει λόγω αρμοδιότητος στο Δ/χειο Αλιβερίου για τις δικές του ενέργειες κατά το μέρος που το αφορά.
Το άρθρο παραμένει εν ισχύ!

27 Νοεμβρίου 2008 εισαγγελική έρευνα Ε06/500 κατά του Δήμου Σκύρου τίθεται στο αρχείο (αρ. 43/ΚΠΔ-08-11-27)
Το άρθρο παραμένει εν ισχύ!

Ο χλευασμός των διαπλεκόμενων, σε όλες της βαθμίδες της ομοούσιας και αδιαίρετης τριάδας (πολιτική-νομοθετική-εκτελεστική) της ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ΚΑΤΑ Θεών και Δαιμόνων ΤΟΥ ΕΥΝΟΜΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, δεν έχει όρια αίσχους και αηδίας στην κατάχρηση της δημόσιας και Δημοτικής περιουσίας στη Σκύρο, κατά το ΕΠΙΟΡΚΟ της εξάσκησης του ΟΡΚΟΥ τους και ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ, όσο και ΠΟΛΙΤΙΚΑ για το έργο που τους εμπιστεύθηκε η πολιτεία..

Ο Δήμαρχος ΕΧΕΙ και εγγράφως, από τον Δ/ντη Δασών επίγνωση, του ότι οι περιφράξεις δασών και δασικών εκτάσεων, αντίκειται στην εγκύκλιο 91561/8712/30-9-1997 του Υπουργείου Γεωργίας για την προστασία δημοσίων ή ιδιωτικών δασών.

Παρ΄ όλα αυτά και ο Δήμαρχος και ο Δασολόγος του Δήμου, και ο Δασοφύλακας του δασαρχείου στη Σκύρο, και τις περιφράξεις στο καταπατημένο βοσκότοπο ανέχονται, ΑΛΛΑ και πολιτική προστασία δια του άρθρου δίνουν στους καταπατητές ως και δικονομικό ΑΘΩΩΤΙΚΟ ΕΧΕΓΓΥΟ υπέρ των παραβατικών ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΩΝ σ΄ αυτή την ανωμαλία.

Όλο το συνοθύλευμα των διαπλεκόμενων στη διαφθορά και την κατάχρηση της δημόσιας περιουσίας στην Ελλάδα, είναι υποδιαίρεση της μικρογραφίας των κόπρανων των αιγών της Σκύρου.
Άξιοι των αργυρίων τους! http://stoixeiadiaplokis.blogspot.com/2008/05/blog-post_03.html
Ο συνταγματολόγος θα αποφανθεί? http://diaploki-diafthora.blogspot.com/2008/02/blog-post_10.html

Το άρθρο παραμένει εν ισχύ!